IN < - Srpski vladari i plemstvo - >LO
<< < (3/8) > >> :: Odgovori!
Autor: simijon :
Kosače

    * Vuk Kosača (XIV vijek), vlasteličić
    * Vlatko Vuković (-1393), vojvoda
    * Sandalj Hranić (1393-1435), vojvoda
    * Stefan Vukčić Kosača (1435-1466), vojvoda(herceg)
    * Vlatko Hercegović (1466-1483), vojvoda(herceg)

Autor: simijon :
Petrovići- Njegoši

   1. Petar Kaluđer
         1. Ivan Petrović-Njegoš
               1. Ivan Petrović-Njegoš
               2. Sava Petrović-Njegoš (rođen oko 1700. - 1781), bio koadjutor 1719-1735, vladika 1735-1781.
         2. Šćepac Kaluđerov Petrović-Njegoš, oženio Savu.
               1. Radul Petrović-Njegoš, oženio Vladicu
                     1. Vasilije Petrović-Njegoš (1709-1766), vladika 1750-1766.
                     2. Đuro Petrović-Njegoš, oženio Kojaču Vuković.
                           1. Ivan Petrović-Njegoš
                           2. Niko Petrović-Njegoš, oženio Stanu.
                           3. Rafailo Petrović-Njegoš
               2. Danilo Petrović-Njegoš (oko 1670-1781), vladika 1697-1735.
               3. Petar Petrović-Njegoš
               4. Damjan Petrović-Njegoš
                     1. Ivo Petrović-Njegoš, oženio Iku Popović.
                     2. Marko Petrović-Njegoš, oženio Anđeliju Martinović.
                           1. Savo Petrović-Njegoš, oženio Maru Milić.
                                 1. Đorđe Petrović-Njegoš, oženio Stanu Gopčević.
                                 2. Mašan Petrović-Njegoš, oženio Jovanu Radonić.
                                 3. Vuko Petrović-Njegoš, oženio Joku Subotić.
                                 4. Ivana Petrović-Njegoš, udata za Filipa Radonića.
                                 5. Stana Petrović-Njegoš, udata za Iva Bojkovića.
                                 6. Jovana Petrović-Njegoš, udata za Đura Doljanicu.
                                 7. Gordana Petrović-Njegoš, udata za Joka Rucovića.
                           2. Tomo Petrović-Njegoš, oženio Ivanu Proroković.
                                 1. Joko Petrović-Njegoš
                                 2. Petar Drugi Petrović-Njegoš (1813-1851), vladika 1830-1851.
                                 3. Pero Petrović-Njegoš, prvo oženio Gordu Vrbicu, zatim Jovanu Đurašković, a zatim Gospavu Bulajić.
                                 4. Piljo Petrović-Njegoš
                                 5. Marija Petrović-Njegoš, udata za Andriju Perovića.
                                 6. Ćane Petrović-Njegoš, oženio P. Đurašković.
                           3. Petar Prvi Petrović-Njegoš (1747-1830), vladika 1784-1830. Kanonizovan kao sveti Petar Cetinjski.
                           4. Stijepo Petrović-Njegoš
                                 1. Mitar Petrović-Njegoš
                                 2. Stanko Petrović-Njegoš, oženio Krstinju Vrbicu.
                                       1. Stevan Petrović-Njegoš
                                       2. Mirko Petrović-Njegoš, oženio Anastaziju (Stanu) Martinović.
                                             1. Nikola Prvi Petrović-Njegoš (1841-1921), knjaz 1861-1910, kralj 1910-1918. 1860. oženio Milenu Vukotić (1847-1923).
                                                   1. Zorka Petrović-Njegoš, udata za Petra Karađorđevića.
                                                   2. Milica Petrović-Njegoš, udata za Petra Nikolajeviča Romanova.
                                                   3. Anastazija Petrović-Njegoš, prvo udata za Georgija Romanov-Lajhtenberga, a zatim za Nikolaja Nikolajeviča Romanova.
                                                   4. Marica Petrović-Njegoš
                                                   5. Danilo Petrović-Njegoš, oženio Jutu (Milicu) Maklenburg-Šterlic.
                                                   6. Jelena Petrović-Njegoš, udata za Viktora Emanuela Trećeg.
                                                   7. Ana Petrović-Njegoš, udata za Franca Jozefa de Batenberga.
                                                   8. Sofija Petrović-Njegoš
                                                   9. Mirko Petrović-Njegoš, prvo se oženio sa Natalijom Konstantinović.
                                                         1. Stanislav Petrović-Njegoš
                                                         2. Mihailo Petrović-Njegoš, oženio Ženevjev Prižan.
                                                               1. Nikola Petrović-Njegoš, oženio Fransinu Navaro.
                                                                     1. Altinaj Petrović-Njegoš
                                                                     2. Boris Petrović-Njegoš
                                                         3. Pavle Petrović-Njegoš
                                                  10. Ksenija Petrović-Njegoš
                                                  11. Vera Petrović-Njegoš
                                                  12. Petar Petrović-Njegoš, oženio Violetu Vegker.
                                             2. Gorde (Anastazija) Petrović-Njegoš, udata za Sava Plamenca.
                                             3. Marija Petrović-Njegoš, udata za nekog Gopčevića.
                                       3. Danilo Petrović-Njegoš (1826-1861), vladika 1851-1852, knjaz 1852-1861. 1861. oženio Darinku Kvekić (1838-1892).
                                             1. Olga Petrović-Njegoš
                                       4. Roke Petrović-Njegoš, udata za Pera Kaluđerovića.
                                       5. Joke Petrović-Njegoš, udata za Iva Radovića.
                                       6. Make Petrović-Njegoš, udata za Mitra Jovićevića.
                                       7. Jane Petrović-Njegoš, udata za Rista Boškovića.
                                 3. Joko Petrović-Njegoš, oženio Mandu Bulajić.
                           5. Nepoznata ćerka, udata za nekog Plamenca.
                           6. Nepoznata ćerka, udata za Luku Vukićevića.
               5. Luka Petrović-Njegoš, oženio Maru.
               6. Nepoznata ćerka, udata za Arsenija Plamenca.
               7. Nepoznata ćerka, udata za Kosturinu.

Autor: simijon :
Karađorđevići

    * 1804-1813 Vožd Karađorđe Petrović (1762-1817)
    * 1842-1858 Knez Aleksandar Karađorđević (1806-1885), knez Srbije
    * 1903-1921 Kralj Petar I Karađorđević (1844-1921), kralj Srbije 1903-1918, kralj Srba, Hrvata i Slovenaca 1918-1921
    * 1921-1934 Kralj Aleksandar I Karađorđević (1888-1934), kralj Srba, Hrvata i Slovenaca 1921-1929, kralj Jugoslavije 1929-1934
    * 1934-1945 Kralj Petar II Karađorđević (1923-1970), kralj Jugoslavije (1934-1945)


Starija linija (od kralja Petra I)

   1. Kralj Petar I Karađorđević (1844-1921), sin kneza Aleksandra
          * Kneginja Zorka Karađorđević (rođena kao Ljubica) (1864-1890), supruga kralja Petra I, kći crnogorskog kralja Nikole I
         1. Kneginja Jelena Karađorđević (1884-1962), kći kralja Petra I, udata za ruskog velikog kneza Ivana Konstantinoviča Romanova
         2. Kneginja Milena Karađorđević (1886-1887), kći kralja Petra I
         3. Kraljević Đorđe (Petrov) Karađorđević (1887-1972), sin kralja Petra I
                * Radmila Karađorđević (1907-1993), supruga kraljevića Đorđa
         4. Kralj Aleksandar I Karađorđević (1888-1934), sin kralja Petra I
                * Kraljica Marija Karađorđević (1900-1961), supruga kralja Aleksandra I, kći rumunskog Kralja Ferdinanda I
               1. Kralj Petar II Karađorđević (1923-1970), sin kralja Aleksandra I
                      * Kraljica Aleksandra Karađorđević (el: Αλεξάνδρα) (1921-1993), supruga kralja Petra II, kći grčkog kralja Aleksandrosa I
                     1. Prestolonaslednik Aleksandar (Petrov) Karađorđević (1945-), sin kralja Petra II, trenutni starešina kraljevskog doma; u javnosti se pojavljuje kao Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar II
                            * Katarina Karađorđević (1943-), supruga Aleksandra Karađorđevića
                           1. Petar (Aleksandrov) Karađorđević (1980-), sin Aleksandra Karađorđevića
                           2. Filip (Aleksandrov) Karađorđević (1982-), sin Aleksandra Karađorđevića
                           3. Aleksandar (Aleksandrov) Karađorđević (1982-), sin Aleksandra Karađorđevića
               2. Kraljević Tomislav Karađorđević (1928-2000), sin kralja Aleksandra I
                      * (Margarita od Badena (1932-), prva supruga kraljevića Tomislava, do 1982.)
                      * Linda Karađorđević (Linda) (1949-), supruga kraljevića Tomislava
                     1. Nikola Karađorđević (1958-), sin kraljevića Tomislava
                            * Ljiljana Karađorđević (1959-), supruga Nikole Karađorđevića
                           1. Marija Karađorđević (1993-), kći Nikole Karađorđevića
                     2. Katarina Karađorđević (1959-), kći kraljevića Tomislava, udata za Dezmonda de Silvu
                     3. Đorđe (Tomislavljev) Karađorđević (1984-), sin kraljevića Tomislava
                     4. Mihailo (Tomislavljev) Karađorđević (1985-), sin kraljevića Tomislava
               3. Kraljević Andrej Karađorđević (1929-1990), sin kralja Aleksandra I
                      * Eva-Marija Karađorđević (rođena kao Milica) (1926-), supruga kraljevića Andreja
                     1. Tatjana Karađorđević (1957-), kći kraljevića Andreja, udata Gregorija Tune-Larsena
                     2. Hristofor Karađorđević (1960-1994), sin kraljevića Andreja
                     3. Lavinija Karađorđević (1961-), usvojena kći kraljevića Andreja, udavana za Erastosa Sidiropulosa (brak razveden) i Ostina Prišard-Levija
                     4. Vladimir Karađorđević (1964-), sin kraljevića Andreja
                            * Brigita Karađorđević (Brigitte) (1956-), supruga Vladimira Karađorđevića
                     5. Dimitrije (Andrejev) Karađorđević (1965-), sin kraljevića Andreja
         5. Knez Andrija Karađorđević (1890-1890), sin kralja Petra I

[uredi] Mlađa linija (od kneza Arsena)

   1. knez Arsen Karađorđević (1859-1938), sin kneza Aleksandra, mlađi brat kralja Petra I
         1. Knez Pavle Karađorđević (1893-1976), sin kneza Arsena, knez-namesnik 1934-1941
                * Kneginja Olga Karađorđević (1903-1997), supruga kneza Pavla, unuka grčkog kralja Jorgosa I
               1. Knez Aleksandar (Pavlov) Karađorđević (1924-), sin kneza Pavla
                      * Barbara Karađorđević (1942), supruga kneza Aleksandra (1942-)
                     1. Dimitrije (Aleksandrov) Karađorđević(1958-)
                     2. Mihailo (Aleksandrov) Karađorđević (1958-)
                     3. Sergije Karađorđević (1963-)
                     4. Jelena (Aleksandrova) Karađorđević (1963-), udata za Terija Gobera
                     5. Dušan Karađorđević (1977-)
               2. Knez Nikola Karađorđević (1928-1954)
               3. Kneginja Jelisaveta Karađorđević (1936-), udavana za Hauarda Oksenberga (brak razveden), Nila Balfura (brak razveden) i Manuela Uljou Elijasa (preminuo)

Autor: simijon :
Obrenovići

    * 1815-1839, 1858-1860 Knez Miloš Obrenović
    * 1839-1839, Knez Milan Obrenović
    * 1839-1842, 1860-1868 Knez Mihailo Obrenović
    * 1868-1889, Knez Milan Obrenović, kralj od 1882. godine
    * 1889-1903, Kralj Aleksandar Obrenović


   1. Jakov Obrenović (?-1811)
   2. Milan Obrenović (?-1810), vojvoda rudničke nahije. Bio oženjen Stojom Obrenović (?-1813)
         1. Hristofor (Rista) Obrenović (?-1825)
   3. Stanka Obrenović
   4. Miloš Teodorović Obrenović (1780-1860), knez Srbije. Bio oženjen Ljubicom Vukomanović (1788-1843).
         1. Petrija Obrenović (1808-?)
         2. Savka (Jelisaveta) Obrenović (1814-1848)
         3. Milan Obrenović (1818-1839), knez Srbije
         4. Mihailo Obrenović (1822-1868), knez Srbije. Bio oženjen Julijom Hunjadi (1821-1919), groficom.
               1. Velimir Mihailo Teodorović, Mihailov vanbračni sin
         5. Todor Obrenović
         6. Marija Obrenović
         7. Gabrijela Obrenović
   5. Jovan Teodorović Obrenović (1787-1850), guverner disktrikta rudničkog i požeškog. Bio oženjen Anom Joksić (1818-1880).
         1. Obren Obrenović (1818-1826)
         2. Jelisaveta (Savka) Obrenović (1828-1834)
         3. Anastazija Obrenović (1825-1891)
         4. Ermila Obrenović (1844-1918)
   6. Jevrem Teodorović Obrenović (1790-1881), obor-knez šabačke nahije. Bio oženjen Tomanijom Bogićević (1796-1881).
         1. Miloš Obrenović (1829-1861). Bio oženjen Elenom Katardži (?-1879).
               1. Milan Obrenović (1855-1901), kralj Srbije. Bio oženjen Natalijom Keško (1859-?).
                     1. Aleksandar Obrenović (1876-1903), kralj Srbije. Bio oženjen Dragom Lunjevica (1867-1903).
                     2. Sergije Obrenović (1878-1878)
               2. Tomanija Obrenović
         2. Jelena (Jelka) Obrenović (1818-?)
         3. Simka Obrenović (1818-1837)
         4. Anka Obrenović (1821-1868)
         5. Jekatarina Obrenović (1826-1848)
         6. Stana Obrenović (1828-?)

Autor: bokimajk :
za viseslava hrvati tvrde da je njihov :D
> Odgovori
^ Povratak na viši nivo
>> Sledeća strana
<< Prethodna strana