IN < - Medijacija čisti fioke opštinskih sudova - >LO
(1/1) :: Odgovori!
Autor: Anea :
   
Medijacija čisti fioke opštinskih sudova

BEOGRAD - U Drugom opštinskom sudu u Beogradu vanparničnim posredovanjem rešeno je 90 odsto predmeta koji su izneti na medijaciju. Sudija Marina Klarić-Živković, portparol Drugog opštinskog suda, u kome institucija medijatora postoji već tri godine, rekla je agenciji Beta da se broj predmeta koji su uspešno rešeni medijacijom u 2005. znatno povećao.

- U 2004. godini na medijaciju je izneto 844 predmeta, od toga je 488 uspešno rešeno, a 366 nije rešeno. U 2005. godini od 877 predmeta koji su izneti na medijaciju, uspešno je rešeno čak 788. Svega 89 predmeta vraćeno je u sudski postupak - kazala je Klarić-Živković.

Ona je izrazila očekivanje da će taj broj u 2006. godini biti još veći, tim pre što, kako je rekla, novi Porodični zakon koji je stupio na snagu 1. jula 2005. predviđa obaveznu nagodbu u sporovima.
- Mislim da će se u budućnosti sve više slučajeva rešavati medijacijom, naročito kad su u pitanju pravna lica, a da bi to bilo moguće, potrebno je da se ljudi informišu o prednostima takvog postupka - kazala je Klarić-Živković.

U Prvom opštinskom sudu u Beogradu medijacija je počela da se sprovodi u oktobru i od 28 slučajeva, jedan je rešen dogovorom, dok se na preostalim još radi. Sudija Aleksandar Ivanović, koji je vođa grupe za medijaciju u Prvom opštinskom sudu, rekao je da je od oktobra u organizaciji Evropske agencije za rekonstrukciju obuku prošlo 18 sudija i četiri advokata i oni trenutno rade na 27 slučajeva medijacije. Medijator ima zadatak da posredovanjem i dogovorom pomogne da se dođe do rešenja koje će biti prihvatljivo za obe strane u sporu. Republički Zakon o medijaciji stupio je na snagu u maju 2005. godine.

Izvor: Glas Javnosti
> Odgovori
^ Povratak na viši nivo