IN < - Kako napisati CV ~ propratno pismo? ~ Uputstvo, iskustva, pitanja... - >LO
(1/2) > >> :: Odgovori!
Autor: SerbianFighter :
Kako napisati CV

CV je dokument koji je danas obavezni deo svake prijave za posao. Svrha CV-a, (Curriculum Vitae na latinskom, Resume na engleskom) odnosno biografije jeste da Vas i Vaše obrazovanje, odnosno stručne kvalifikacije predstavi potencijalnom poslodavcu.
Ovaj dokument treba da bude, pre svega, koncizan i lepo strukturisan i da Vas, naravno, predstavi u najboljem mogućem svetlu.

Na internetu postoji mnoštvo vodiča koji će Vas, do najsitnijih detalja, uputiti u tajne pisanja CV-a za svaku konkretnu situaciju. Jedinstveni obrazac pisanja CV-a ne postoji, no, ipak, iz sveg tog mnoštva može se izvesti nekoliko smernica koje Vam mogu pomoći da lakše napravite potrebni dokument.

CV koji pišete prilikom konkurisanja za posao ne bi trebalo da bude duži od jedne A4 strane. Dokument se piše slovima Arial ili Times New Roman, s tim što je u pošti Srbije kao zvaničan tip slova u upotrebi Times New Roman. Veličina slova bi trebalo da bude između 10 i 12, ali nikako preko 12 jer prevelika slova ostavljaju loš utisak. Propisana veličina slova za dokumente ovog tipa u Pošti Srbije je 12.

Uz CV se šalje i propratno pismо, čak i ako nije eksplicitno naznačeno da je propratno pismo potrebno. Ovo pismo ima za cilj da upozna čitaoca sa Vašom biografijom, da uputi na njene važne delove, a može sadržati i nešto što niste mogli staviti u biografiju zbog nedostatka prostora. U pismu jasno naznačite za koji posao se prijavljujete.

Za slanje prijava poštom, pronađite adekvatne koverte A4 ili eventualno A5 formata. Potrudite se da celokupni izgled pošiljke odaje izgled uredne i obrazovane osobe.

Sama biografija bi, u skladu sa važećim opštim pravilima, trebalo da sadrži sledeće: lične podatke, cilj biografije, obrazovanje, nagrade i priznanja koje posedujete, praktično iskustvo, vannastavne aktivnosti, strane jezike, znanje kompjutera, hobije.

Lični podaci

Ovde treba navesti ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, e-mail, telefon i nacionalnost. Ukoliko imate dve adrese ili dva telefona, navedite oba. Broj svog mobilnog telefona izostavite, sim ukoliko to poslodavac izričito nije zahtevao u oglasu, odnosno, ukoliko nemate nijedan drugi kontakt telefon. U rubrici lični podaci navedite i svoj bračni status, odnosno decu, ukoliko ih imate. Pomenite i roditelje i njihova zanimanja.

Ukoliko Vaša biografija privuče nečiju pažnju, ta osoba će pažljivije pogledati Vaše lične podatke. Važno je samo da su oni tu. Naročito se nemojte truditi da ulepšavate tekst različitim tipovima slova, crtežima, animacijama i slično. Jedino morate obratiti pažnju da ime i prezime bude napisano većim slovima, kako bi čitalac imao jasnu sliku čija je to biografija. Naslov „Biografija” (Curriculum Vitae, Resume) trebalo bi da stoji u gornjem delu strane, međutim, ako nemate prostora možete ga i izostaviti, jer, ukoliko je biografija dobro napisana, biće jasno o čemu se radi, pa se to ne mora naglašavati.

Cilj pisanja biografije

Cilj treba da je koncizno napisan i da označi šta Vi želite od svoje karijere, odnosno radnog mesta, shodno vrsti posla za koji konkurišete. Može biti napisan u jednoj ili u nekoliko rečenica. Pisanje cilja može da bude prilično teško, tako da savetujemo da malo više vremena i pažnje posvetite upravo ovom delu CV-a.

Obrazovanje

Ukoliko ste završili fakultet, navedite akademsko zvanje, i kada i gde ste diplomirali. Prosek ocena navedite samo ako je reprezentativan

Nagrade

Informacije o nagradama i priznanjima se unose nakon informacija o obrazovanju. Možete ih uneti i u okviru obrazovanja ali bi to može da deluje prenatrpano, ali i nepregledno za osobu koja čita Vašu biografiju. Takođe možete navesti stipendije, nagrade, konkurse u inostranstvu na kojima ste aplicirali tokom akademskog školovanja. Ovde ne morate navesti samo naziv, godinu i mesto. Možete, u nekoliko reči, i opisati ono što smatrate da je bitno kod ovih nagrada, stipendija itd.

Praktično iskustvo

U okviru praktičnog iskustva navedite sva dosadašnja radna angažovanja. Nemojte umanjivati ono što ste radili, i nemojte se stideti toga. Navedite gde ste radili, kada i koliko. Koje su bile Vaše odgovornosti i šta ste tamo naučili. Pokažite budućem poslodavcu da ste osoba koja želi da uči i razvija svoje potencijale u svim situacijama. Sveukupno gledano, ove informacije treba da Vas predstave kao osobu koja ima inicijativu i kreativnost. Ne zaboravite da treba da ubedite čitaoce Vaše biografije da ste baš Vi ona prava osoba koju traže.

Ostale aktivnosti

Ovde mozete navesti konferencije i seminare na kojima ste učestvovali, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Dobro napisan deo sa ostalim aktivnostima bi trebalo da Vas predstavi kao dinamičnu osobu koja preuzima inicijativu i spremna je da se izbori za dobro svoju poziciju.
Strani jezici

Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik. Obavezno navedite, ukoliko imate, neku međunarodno priznatu diplomu za strani jezik.
Znanje kompjutera

Napišite sve što znate, uključujući poznavanje Interneta i editovanje teksta. Nije potrebno da znate da programirate u C ++ ili u javi, osim ako ne konkurišete za mesto programera. Najbolje bi bilo da navedete da li se i koliko služite osnovnim Microsoft apilkacijama iz Office paketa – Word-om, Excel-om i Internet-om. To je minimum. Ukoliko ne posedujete neka od ovih znanja odmah se posvetite učenju, jer je ovo minimum koji traži bilo koja organizacija u inostranstvu, a sve više i u našoj zemlji.

Hobiji

Navedite ih ukoliko vam je ostalo prostora. Hobiji i ostala interesovanja deluju lepo u svakoj biografiji jer Vas predstavljaju kao osobu koja, uz rad, zna da uskladi i zabavu u svom životu. Nije potrebno da posedujete 20.000 poštanskih markica da biste to označili kao hobi. Možete navesti i čitanje određene literature ili bavljenje sportom (pogotovo ako ste ostvarili neke značajnije rezultate u tom pogledu). Ukoliko ste (ne)pušač, i to pomenite.

Nastojte da svi Vaši podaci budu upakovani na jednu stranu A4 formata. Ukoliko se traže detalji, ili Vi smatrate da je to izuzetno važno za posao koji tražite, možete, izuzetno, preći i na drugu stranu. Ipak, preporučuje se da CV ne bude duži od jedne strane A4 formata.

U ovom kratkom uputstvu navedeni su samo neki standardni delovi koje bi biografija trebalo da sadrži. Njen sadržaj, ipak, zavisi od onog koji je piše, jer, naravno, možete dodati ono što mislite da je potrebno i kreirati biografiju prema svom nahođenju. Želimo vam puno sreće.

Dodatne male cake za pisanje biografije

Pišite u trećem licu ili pasivu. Ovim dajete utisak objektivnosti. Ukoliko pišete u trećem licu, nemojte koristiti lične zamenice (ispravno je npr: „završio srednju školu“ ili „završena srednja škola“, a ne "on je završio srednju školu")

CV mora biti bez gramatičkih i pravopisnih grešaka. Ako Vaš CV sadrži ovakve greške, Vi delujete kao osoba koja ne zna pravopis, kao nepažljiva, nemarna, površna ili nezainteresovana osoba.

Sve informacije moraju biti tačne. Ukoliko ste u CV-ju naveli netačne podatke, rizikujete da već na prvom intervjuu budete razotkriveni ili da uopšte ne budete ni pozvani na intervju jer su Vaši podaci prethodno provereni. Na kraju krajeva, ako budete primljeni na osnovu netačnih informacija, velika je verovatnoća da će se u toku Vašeg rada uočiti neslaganja izmedu osobe koja je predstavljena na papiru i osobe koja se pokazuje u praksi.

Ne izostavljajte bitne informacije. Ako izostavite neke od bitnih informacija, može se steći utisak ili da ste nemarni pa niste obratili pažnju na sadržaj CV-ja ili da želite da sakrijete neki podatak.

Stavite se u ulogu osobe koja će da čita Vaš CV. Probajte da shvatite koji su to kvaliteti koje ta osoba, odnosno organizacija ili kompanija traži. Razmislite koja biste pitanja Vi postavili da ste osoba koja prima desetine ili stotine prijava za posao, i šta je to što bi Vas privuklo u nečijem CV-ju. Naravno, morate uzeti u obzir svrhu Vašeg konkurisanja, poslovnu politiku firme/organizacije na čiji konkurs se javljate i ostale faktore koji su bitni za tu situaciju.

Budite što konkretniji. Nemojte dopustiti da Vaš CV zvuči kao uopštena priča. Ako imate šta da kažete o sebi, učinite to što konkretnije, jer ćete se upravo tako izdvojiti od ostalih kandidata. Naravno, uz konkretnost ide i sažetost, kako ne biste neumereno produžili CV. Na primer, mnogo bolje zvuči da ste na prethodnom radnom mestu svojim radom obezbedili kompaniji četiri nova klijenta sa kojima su zaključeni dugoročni ugovori o saradnji, nego da napišete prosto da ste svojim radom doprineli uspešnom poslovanju kompanije.

CV ne sme da bude predugačak i treba da sadrži samo relevantne informacije. Službe za ljudske resurse često primaju veliki broj prijava, koje treba brzo pregledati i izdvojiti pogodne od nepogodnih. Stoga je CV duži od dve strane vrlo neprikladan, a najbolje je ako možete da ga sastavite u okviru jedne strane. Skraćivanje, naravno, ne treba da ide na uštrb kvaliteta sadržaja, jer je ponekad teško sastaviti kratak CV, a da se ne ispuste bitne informacije. Ipak, izbacite iz CV-ja sve informacije koje nisu relevantne za ovaj konkurs, inače rizikujete da čitanje Vašeg CV-ja bude zamorno ili da se predstavite kao osoba koja ne razlikuje prioritete.

CV mora biti pregledan i struktuiran. Sposobnost da dobro osmislite strukturu CV-ja ukazuje na organizovanu osobu. Celine treba da budu jasno odvojene i da je prilikom prvog pogleda na dokument jasno gde se šta nalazi. Redosled informacija mora da bude logičan pri čemu je najbitnije da se informacije ređaju po značaju - i to ne po značaju koji imaju za Vas nego prema značaju koji mogu da imaju za organizaciju/firmu na čiji konkurs se javljate. Takođe, informacije treba ređati hronološki.

CV treba da je vizuelno privlačan - dinamičan. Ako sve u dokumentu poređate u kvadrat ili u potpuno pravilni pravougaonik, stranica može da deluje dosadno oku posmatrača. Ipak, svakako izbegnite da Vaš CV liči na esej. Izaberite npr. stranicu u dnevnim novinama, koja je dinamično uređena tako da svaki tekst ima svoje mesto i tačno se oseti koji su manje, odnosno više istaknuti. Uporedite tu dinamičnu strukturu stranice sa stranicom nekog udžbenika na kojoj imate istaknut samo naslov, a ostatak stranice je popunjen tekstom koji nije izdeljen ni u kakve celine, u kome ništa nije istaknuto, nego je sve samo poravnato u pravilne margine sa svih strana. Takva slika demotiviše čitaoca.

Stavljanje fotografije u CV. Fotografiju možete staviti u CV ukoliko ste sigurni da na njoj delujete kao poslovna, pouzdana i prijatna osoba. Ako nećete da postignete efekat suprotan željenom, pobrinite se da fotografija odaje upravo onakvu osobu kakvu organizacija/firma traži.

CV treba da odiše pozitivnom energijom - obratite pažnju koje reči koristite. Ljudi ne reaguju dobro na pesimiste i pasivne osobe. Vaš CV treba da odiše entuzijazmom, samopouzdanjem (ali ne preteranim, nego shodno Vašem znanju, iskustvu i poziciji za koju konkurišete) i da prikazuje ambicije koje opet odogovaraju poziciji za koju konkurišete (npr. ako se prijavljujete za posao sekretarice, Vaše ambicije da jednog dana doktorirate neće Vam mnogo pomoći prilikom zapošljavanja, čak naprotiv mogu da Vam odmognu). To ćete naravno postići odgovarajućim sadržajem i pozitivnim stavom, a dobro bi bilo i da obratite pažnju na to koje reči koristite. Naime, neke reči zvuče bolje od nekih drugih. Na primer, ako napišete da ste na prethodnom radnom mestu bili zaduženi za praćenje kvaliteta, to zvuči pasivnije nego da napišete da ste upravljali kontrolom kvaliteta. Takođe, mnogo bolje zvuči ako napišete da ste preduzimali neke aktivnosti nego da ste ih izvršavali, i slično.

Nemojte dodavati uz CV-u dokumente koji od Vas nisu traženi (ovo se ne odnosi na slanje propratnog pisma). Poslodavac će naglasiti u oglasu šta trebate poslati da bi konkurisali, stoga se ne preporučuje samoinicijativno slanje raznih diploma, potvrda ili preporuka. Eventualno možete da pošaljete neku preporuku ukoliko ona potiče od vrlo cenjene osobe, ali je možda bolje da u propratnom pismu prosto napomenete da imate preporuku od te osobe i da je možete dostaviti ako se to zahteva.

Nemojte jedan isti CV slati na sve konkurse. CV treba da se prilagođava svakom aktuelnom konkursu, kako biste u njemu istakli baš ono što će Vam na tom konkursu obezbediti "zeleno svetlo". Na primer, kada se prijavljujete na konkurs za radnika u marketinškoj agenciji, Vaše iskustvo u istraživanju javnog mnjenja će verovatno biti od značaja i treba da ga istaknete. Međutim, ako konkurišete za mesto računovođe, pomenuto iskustvo spomenite, ali ga nemojte posebno isticati.

Zabeležite kome ste poslali koji CV i kako je tačno glasio konkurs na koji se javljate. Ako na osnovu CV-ja i prijave budete pozvani na intervju, osnova za ovaj razgovor će najčešće biti upravo Vaš CV. Zato morate da znate šta se napisali u njemu i da budete spremni da date dodatna objašnjena o podacima koje ste izneli. Takođe, morate znati kako je glasio konkurs na koji ste se prijavili kako biste se prilikom razgovora vodili osnovnim kriterijumima navedenim u konkursu. Ukoliko se u startu utvrdi da niste sigurni šta firma/organizacija traži, pokazujete da ste zapravo nezainteresovani za posao ili neodgovorni, što Vam nosi mnogo negativnih poena.

Stavite svoje ime u naziv CV-ja. Odnosno, neka ime fajla bude npr. petar_petrovic.doc ili petar_petrovic_cv.doc jer je poslodavcima tako mnogo lakše da pronađu Vaš CV u arhivi nego ako imaju desetine fajlova koji se zovu cv.doc, biografija.pdf, moj_cv.pdf, cv_srpski.doc i slično.

Želimo vam puno sreće!

Kako proveriti biografiju prilikom konkurisanja za posao

Da li poslodavac moze da stekne pozitivan utisak o vama u prvih 30 sekundi proucavanja vase biografije?
Da li ste koristili beli papir?
Da li biografija nije duza od dve strane? Ako je na dve strane da li prva strana zaokuplja poslodavcevu paznju?
Da li ste pokusali zadebljanja, velika slova, ili razlicite tipove slova da privucete paznju na karakteristicne oblasti vaseg iskustva?
Da li je biografija citljiva sa razumnim razmakom izmedju reci i izmedju redova?
Ukoliko je biografija pisana na racunaru, da li ste je odstampali na laserskom ili matricnom stampacu?
Da li prva recenica, poslednja recenica, i forma uopste zaokuplja poslodavcevu paznju?
Da li ste naveli ili naglasili cilj vase karijere?
Da li je vase ime i prezime, adresa i telefon (gde vas mogu lako naci) u gornjem delu biografije?
Da li biografija deluje uravnotezeno?
Da li ste ubacili u gornjem delu vase obrazovanje (diplomu koju posedujete (ili godinu studija)) ili u donjem delu biografije?
Da li radno iskustvo podrzava cilj vase karijere?
Da li ste naveli sve vestine i svo iskustvo koje posedujete a koje moze biti znacajno?
Da li bi drugaciji tip biografije bolje "prodao" vase znanje. Raspitajte se o drugim tipovima pisanja biografije?
Da li ste dobro istrazili koje su trazene vestine i iskustvo upravo za taj posao za koji konkurisete?
Da li ste vase vestine naveli po redosledu vaznosti ili ne?Napomena: Sledeci tekstovi su preuzeti sa portala Infostud! Izbor tekstova na sajtu je veci na samom sajtu, pa Vas pozivamo da ih posetite - www.infostud.com
Autor: SerbianFighter :
Kako napisati propratno pismo

Iako su mišljenja o tome da li poslodavci propratna pisma (Cover Letter na engleskom) uopšte čitaju, naša preporuka i savet je da ih svakako priložite zajedno sa biografijom. Jer, bez obzira na to da li će potencijalni poslodavac pročitati prvo Vaš CV, pa tek onda propratno pismo, ili pak obrnuto, ili ga možda neće čitati uopšte, svi oni očekuju da se propratno pismo nađe zajedno uz vašu biografiju.

A šta je propratno pismo? Dokument koji je prilično značajan za Vaše predstavljanje potencijalnom poslodavcu. Jer, bez obzira na sve podatke u biografiji, i na način njene prezentacije, ipak je to samo skup više–manje sličnih podataka koji Vas neće previše izdvojiti od ostalih kandidata. Dakle, propratno pismo je Vaša šansa da ostavite što bolji utisak na potencijalnog poslodavca. I sam stil pisanja propratnog pisma donekle je različit od stila pisanja biografije. Dok biografija u stvari predstavlja sumu Vaših ukupnih znanja i kvalifikacija, taksativno navedenih, dotle je propratno pismo pravi način da potencijalni poslodavac uoči Vašu veštinu u pisanoj komunikaciji. Propratno pismo takođe treba i da Vas predstavi na pravi način, da istakne, a ne pobroji Vaše kvalifikacije, da detaljnije pojasni ono što je u biografiji samo naznačeno. Sve to, sa samo jednim ciljem – da Vam potencijalni poslodavac zakaže usmeni razgovor.

Propratno pismo je, inače, prilično kratka forma sa jasno organizovanom strukturom. Preporuke u vezi sa izgledom stranice, tipom slova, poravnanjem i ostalim grafičkim i vizuelnim elementima isti su kao i oni koji su navedeni u uputstvu za pisanje CV-a, tako da ih ovde nećemo navoditi. U zaglavlju pisma navedite Vaše podatke (ime, prezime, adresu, kontakt). Pod kontaktom se podrazumevaju telefon i eventualno e-mail adresa. Pravila učtivosti nalažu da se broj mobilnog tetlefona ne navodi, osim ukoliko to poslodavac izričito nije zahtevao u oglasu, odnosno, ukoliko kandidat nema nijedan drugi.

Ispod adresnih podataka, u levom uglu, navodite ime, prezime, funkciju i organizaciju onoga kome se obraćate. Najbolje bi bilo da znate ime osobe koja će čitati Vaše pismo i da se direktno njoj obratite.

Ispod adrese primaoca sledi datum. Datum se piše arapskim brojkama, bez nule ispred jednocifrenih brojeva, sa tačkom iza. Nakon datuma piše se puno ime meseca, pa onda godina sa četiri cifre i tačkom. Ispred datuma možete navesti i me grada iz kojeg pišete (npr. Beograd, 25. novembar 2004. godine). Pismo počinjete sa Poštovani gospodine/gospođo, a završavate uobičajenim frazama „Sa poštovanjem”, „Srdačan pozdrav” i sl.

U prvom pasusu Vašeg propratnog pisma obavezno treba da navedete za koje radno mesto konkurišete i gde ste dobili obaveštenja o konkursu. Ukoliko konkurišete na više radnih mesta u istoj firmi, nemojte se stideti da to i navedete. U drugom pasusu pisma navedite sve kvalifikacije koje posedujete i veštine kojima baratate (poznavanje jezika, rad na računaru, učešće na seminarima, obrazovnim skupovima i sl.). Nikako se ne ograničavajte na puko nabrajanje i navođenje. Dodajte kratko i sažeto obrazloženje za svaku od kvalifikacija. Najbolje bi bilo da prethodno stečena iskustva, kvalifikacijame i veštine izložite po nekakvom hronološkom redosledu. Važno je i da procenite koje su od Vaših veština interesantne za konretno radno mesto, te da na njih stavite akcenat.

Pretposlednji pasus Vašeg propratnog pisma trebalo bi da potencijalnom poslodavcu da Vaš odgovor na pitanje „Zašto želiš baš taj posao?”. Dakle, potrudite se da ostavite utisak da ste, ne samo prava osoba za taj posao, nego i da je taj posao pravi za Vas.

Na kraju, pre onog „Srdačan pozdrav” obavezno izrazite spremnost za usmeni razgovor, čime potencijalnom poslodavcu sugerišete konkretne namere.

Ukoliko uz propratno pismo i CV poslodavcu šaljete još neka dokumenta, obavezno navedite, na kraju, propratnog pisma, koja su dokumenta u pitanju. Ukoliko ih nemate biće dovljno da na kraju propratnog pisma navedete samo CV.

Izvor: www.infostud.com
Autor: SerbianFighter :
Kako napisati dobro struktuiran esej

Tokom svojih studentskih dana ili kao deo aplikacije za neki seminar trebacete da napisete eseje na razlicite teme. Dobro je znati da prilikom pisanja eseja postoje odredjena pravila kojih bi se trebalo pridrzvati ukoliko zelite da postignete uspeh pisanjem eseja.
Teme eseja cak i kada su odredjene znaju da budu dosta siroke, pa se dozvoljava suzavanje teme na vama prihvatljivu oblast. Pre pocetka pisanja bi trebalo da izvrsite istrazivanje i steknete predstavu o tome sta je do sada napisano o toj temi. Veoma cesto esej se zasniva na kritici ili analizi delova nekog eseja, naravno izgradjujuci sopstveni stav o tome.

U uvodu, trebate jasno da naznacite predmet o kojem cete pisati, a i stav koji cete zauzeti tokom pisanja. Zauzimanje stava tokom pisanja je zapravo najtezi deo u pisanju dobro struktuiranog eseja. Na kraju, bi ste trebali da budete sposobni da u jednoj frazi objasnite kakva je vasa teza. Treba biti sto uza, odredjena i jasna. Na primer dobra teza bi glasila: "Zelim da objasnim da razlike u ekonomskom polozaju zemalja u tranziciji kao rezultat ekonomske politike kreirane na pocetku tranzicionog procesa". Sa druge strane ova ista misao ne bi trebalo da izgleda ovako: "Zelim da analiziram razlike u ekonomskom blagostanju zemalja u tranziciji".
U prvoj verziji zauzimate stav, branite ga i ubacivanjem nove ideje otvarate polemiku, dok u drugoj verziji samo ovlas ukazujete na neke cinjenice.
Ovaj deo je jedini deo eseja gde je dozvoljeno pisati u prvom licu, dok se u ostalom delu preporucuje pisanje u trecem licu.
Najava nacina organizovanja eseja trebala bi da sledi uvodnu tezu. Shodno velicini eseja, razvicete nekoiko stavova kojima cete braniti vasu tezu. Mozete ih pobrojati, recimo: "Tri argumenta u odbrani teze bice predstavljena. Prvi, ukazuje naů.. Drugi predstavljaů.. . Na kraju, dokazano je da ..ů."

U razradi eseja treba diskutovati o argumentima koje ste predstavili a po onom redosledu po kojima ste ih i najavili. Svako poglavlje u eseju treba poceti sa temom, ponoviti argument i vasu poziciju u vezi sa tim. Ukoliko koristite poglavlja dajte im imena da biste olaksali posao onome ko cita vas esej. Obrazlozenje bi trebalo da sledi svaki argument u sledecem vidu: cinjenice, ideje, misljenja autoriteta iz te oblasti, kao i vase sopstveno misljenje. Na kraju bi trebalo objasniti da li je argument "izdrzao" debatu ili ne, u jednom konciznom paragrafu.

Zakljucak. Kada su svi argumenti prezentovani i obrazlozeni, i esej se blizi kraju trebalo bi da predstavite zakljucak. Ako je esej lepo organizovan i struktuiran, argumenti su dokazani i oni na kraju podrzavaju vasu pocetnu tezu. Treba samo prikazati, progres koji usledio usled Vaseg istrazivanja date teme i mozete naglasiti eventualne implikacije iz vaseg eseja.

Jedna od stvari na koju treba obratiti paznju pre pocetka pisanja eseja limit duzine (ako postoji). Naravno da je na vama da odlucite da li cete se pridrzavati ogranicenja ili ne, ali treba znati da su ogranicenja uvedena sa odredjenim razlogom i to treba postovati. Postovanje ogranicenja podleze pravilu +-10%. To znaci da tekst ne bi smeo da bude kraci od 10% od maksimuma i za 10% duzi od maksimuma. Npr. ako je to esej od 3000 reci, prihvatljivo je napisati esej od 2700 do 3300 reci. Koristite opciju word count koja postoji u vasem kompjuteru (u okviru opcije TOOLS) da biste imali predstavu o broju reci vaseg eseja.

U nekim, veoma veoma retkim slucajevima dosta je tesko redukovati esej na jednu tezu. Prihvatljivo je u takvim slucajevima, zbog jasnoce, zameniti tezu sa istrazivackim pitanjem, koje bi trebalo da ima sve osobine kao i teza samo sto dozvoljava zauzimanje stava na kraju eseja. Ne preporucujemo ovakav pristup, ali ukoliko se odlucite za ovaj pristup, onda se pobrinite da u zakljucku eseja obavezno i odgovorite na pitanje. Razlozi za ovakav stav leze u prostoj cinjenici da osoba koja cita vas esej, treba da obradi i desetine ili stotine drugih koji takodje obradjuju istu temu. Sigurni smo da bi ste usled takvih okolnosti zeleli da sto vise olaksate posao osobi koja cita vas esej, a samim tim i povecate sopstvene sanse prilikom ocenjivanja istog. Zbog toga vam i predlazemo prethodna pravila.

Akademski eseji obavezno sadrze i literaturu, gde trebate nabrojati izvore kojima ste se sluzili prilikom pisanja eseja. Zapadni univerziteti znaju da budu veoma rigidni po pitanju plagijata, pa obratite paznju i na ovaj detalj. Zbog toga nabrojite svaki izvor koji ste koristili. U razradi eseja izbegavajte dugacke citate, parafraziranja - objasnjavanje svojim recima sta je neko drugi pokusao da kaze. Ukoliko citirate, ucinite to jasno i navedite izvor!

U nekim esejima, kao sto su oni kada se aplicira za MBA, trebate odgovoriti na pitanja kao sto su "What would you do if you were manager of a plant and why?". U ovakvim situacijama, prethodna pravila ne bi ste trebali da uzimate tako striktno. Trebate zadrzati jasnocu i struktuiranost rada, ali ovde vas odgovor treba da bude orijentisan ka prakticnom, a ne na teorijskom delu.

Izvor: www.infostud.com
Autor: SerbianFighter :
Kako napisati motivaciono pismo
(Statement of purpose, odnosno cuveni Motivation letter)

Motivaciono pismo je dokument u kome trebate staviti sto vise licnih stvari o vama. Njegov cilj je da da stvori sliku o vama, i ubedi selekcionu komisiju da izabere upravo vas. Dokument treba da bude veoma lican i trebate pokazati ko ste, sta znate i mozete, i sta zelite. Ukupno gledajuci trebate uskladiti vasu biografiju i vase ciljeve. Zatim trebate navesti ciljeve koji vas motivisu da konkurisete upravo za taj program. Selekciona komisija ocekuje da uskladite vase ciljeve i ciljeve samog programa. Ova stvar se moze posmatrati raznoliko: ne trebate izmisljati neke stvari samo da bi se dopali komisiji, ali pokusajte da sebe predstavite upravo u onom svetlu, kako bi sama komisija zelela da vas vidi. Sve ovo cini SP jedinstvenim dokumentom za svaki pojedinacni program pa stoga zahteva personalizaciju SP-a za svaki program za koji aplicirate.

Pored kvalifkacija koje zahteva program, za koji zelite da aplicirate, SP treba da vas predstavi i kao razumnu, razloznu osobu koja nije kofuzna, motivisanu osobu, i osobu koja je uvek spremna na ucenje i usavrsavanje. Pre nego sto pocnete da pisete prvu verziju, razmislite malo o sebi, svojim ciljevima i svojim znanjima. Mozete poceti tako sto cete navesti svoje ciljeve u uvodu. Oblikujte razradu rukovodeci se prethodnim napomenama. Pocnite od cinjenica - studija, sta i gde studirate i kako se to moze uklopiti u program.
U drugom delu biste mogli navesti vase profesionalne ciljeve i njihovu vezu sa vasim studijama. Navedite, ukoliko imate, vas dugorocni plan, i naznacite kako bi program mogao da se uklopi u sve to. Cilj SP-a jeste da se predstavite kao jedinstvena osoba, upravo onakva kakvu bi oni zeleli u svom programu, tako da dobro razmislite kako ce izgledati vas Statement of Purpose.

Struktura SP-a nije tako komplikovana, i to ne bi trebalo da vas mnogo brine. Niko nece od vas ocekivati da zadovoljite odredjenu formu pisanja, kao sto se to ocekuje prilikom pisanja CV-a. Pisite jasno i logicno, nemojte preterivati navodeci svoje ciljeve. Male lazi jesu dozvoljene, ali vi ste ipak student i niko od vas ne ocekuje listu visoko postavljenih ciljeva.
Zapamtite, da ce vas SP biti jedan od stotinu koje selekciona komisija treba da procita, tako da dobro pregledajte SP pre nego sto ga posaljete. Jedna od strategija moze biti da nakon pisanja prve verzije, nakon nekoliko dana napisete jos jedan SP i onda probajte da objektivno ocenite oba pisma i zatim uporedjujuci ih, napisete najbolju verziju.

Izvor: www.infostud.com
Autor: SerbianFighter :
Kako se odlučiti na ostavku i napisati je

Promena posla je veoma važna odluka koja Vam nekada može omogućiti dalji razvoj karijere. Međutim, dobro razmislite da li je u Vašem slučaju tako.
Koji su dobri razlozi za promenu posla?
Napredak u karijeri - ako osećate da na postojećoj poziciji nemate više šta da naučite, da ne možete više da napredujete, a Vi imate ambicije i potencijal za dalji razvoj, verovatno je vreme da potražite novi posao. Posao koji će Vam u startu pružiti višu poziciju, veća ovlašćenja i nove izazove ili će Vas prosto staviti u poziciju da vremenom dođete do tako nečega.
Viša plata i značajne beneficije - naravno da Vam je bitna plata. Ali pre odluke o otkazu, uzmite u obzir i ostale beneficije koje sad možda imate ili nemate a bitne su Vam. To može biti korišćenje službenih kola, mobilnih telefona, , zdravstveno ili penziono osiguranje i slično. Takođe, bitno je i postojanje i dužina godišnjeg odmora, odnos prema prekovremenom radu i slično. Osvrnite se i na to da li Vam postojeća/buduća firma pružaju šansu za usavršavanje u smislu da Vas šalju na razne kurseve, seminare i slično.
Radna atmosfera - uporedite sadašnju radnu atmosferu i pretpostavite kako će Vam biti na budućem radnom mestu. Svi znamo da su tokom rada veoma bitni odnosi sa kolegama, pretpostavljenima, pa i opšti uslovi rada koji se tiču opremljenosti kancelarije i prostora koji treba da bude ugodan za rad.
Nepoštovanje Vaših ljudskih prava i prava kao zaposlenog - neisplaćivanje plate, uznemiravanje na radnom mestu, uskraćivanje prava na odmor i slično su u principu razlozi za promenu radnog mesta.

Međutim, pre nego što date otkaz, uvek razmislite o obavezama koje imate prema poslodavcu. Da li postoje otkazni rokovi? Njih treba ispoštovati. Da li imate potipsan ugovor o radu na određeno vreme? Da li imate obaveze i radne zadatke koji su u toku? Njih uvek treba završiti pre konačnog odlaska iz firme, kako biste bili fer prema poslodavcu. I, naravno, nemojte se koristiti ucenjivanjem otkazom. Možda ste Vi zaista vredni firmi i ne bi želela da Vas izgubi, možda mislite da ćete time postići veću platu ili neke druge beneficije. Nekada to možda i upali ali, generalno, znajte da je svako zamenljiv i da se igrate sa svojom pozicijom. Na kraju krajeva, ucenjivanjem samo pogoršavate odnose sa ljudima sa kojima radite.

A ako ste definitivno odlučili da date otkaz, evo nekih saveta kako to da uradite i kako da napišete otkaz:
Otkaz ima formu poslovnog pisma. Više o izgledu ove forme pročitajte tako što ćete kliknuti ovde.
Pismo treba da bude zvanično, kratko i uljudno. Nikada ne znate kada će Vam bivši poslodavac zatrebati, pogotovo ako očekujete da Vam da preporuku.
Oslovite poslodavca prezimenom. Time im ukazujete poštovanje.
Svrha pisma. Iznesite odmah svrhu pisma - da dajete otkaz i obavezno naznačite od kog datuma je na snazi.
Zahvalite se na dosadašnjoj saradnji. Iako možda niste bili prezadovoljni radom u kompaniji, iznesite neke pozitivne utiske o Vašem tamošnjem iskustvu. Nemate razloga da stvarate sebi neprijatelje.
Naznačite ukoliko ste voljni da pomognete kompaniji da Vam nađe zamenu. Možda im možete preporučiti nekoga ili pomoći pri obuci novog radnika koji treba da zauzme Vaše mesto.
Ne morate objašnjavati zašto odlazite, nemojte izražavati svoje eventualno nezadovoljstvo kompanijom, gde ćete od sada raditi, koliko će Vam tamo biti viša plata i slično.
Potpis. Završite pismo sa pozdravom "Uz poštovanje" i Vašim potpisom.
Koverta. Pismo zalepite ili zapečatite u koverti, adresirajte na Vašeg poslodavca i uručite mu ga ili obezbedite da mu bude uručeno.
Očekujte da će Vas poslodavac posle toga pozvati na razgovor. Pripremite se za tu mogućnost, kao i za mogućnost da će možda biti nezadovoljan što odlazite. U svakom slučaju, razgovor zadržite na pristojnom nivo

Izvor: www.infostud.com
> Odgovori
^ Povratak na viši nivo
>> Sledeća strana