IN < - Izbor najatraktivnije voditeljke sa domaćih (ex YU) TV stanica - >LO
(1/772) > >> :: Odgovori!
Autor: nidzulence :
 
      :-$   Poštovane Burekdžije, tražili ste, osmišljeno je, i sada imam
             zadovoljstvo da Vam ponudim novu zabavu na Burek forumu:
             izbor najatraktivnije TV voditeljke sa ex YU medijskog prostora.

Ova novotarija ima dva cilja:
1)   Da na najdemokratskiji i najpouzdaniji način utvrdimo koja TV lica su zaista atraktivna po mišljenju širokih narodnih masa (a ne urednika štampanih i elektronskih medija koji će svakome ko im tutne malo deviza prišiti atribut "zgodna", "popularna" i sl.) i
2)   Da medju TV radnicama razbuktamo konkurenciju i podstaknemo ih na veći i konstantniji trud da se dopadnu muškoj publici.

Želim da se zahvalim grupi od tridesetak renomiranih Burekdžija koji su u dva navrata, dok je projekat bio u početnoj fazi, dali podršku mojim idejama i korisne sugestije.

Takodje, zahvaljujem se na saradnji i moderatorskoj ekipi Bureka, a naročito na tome što su odobrili da radi upražnjavanja ovog hobija otvorimo novu temu.

Daleko najveća zahvalnost svakako ide maloj grupi entuzijasta-snimatelja! Bez tih naših dobročinitelja ne bi postojala opšta tema o voditeljkama, niti one pojedinačne, a ne bi bilo ništa ni od ove naše buduće zanimacije. Pa, šta drugo reći nego: "Neka su nam živi i zdravi i neka ih alat besprekorno služi..."

     Pozdrav svima i dobrodošli!    :wave:

      :D   @nidzulence

P   R   A   V   I   L   N   I   K

Burek foruma o izboru najatraktivnije TV voditeljke
sa domaćih (ex YU) TV stanicaUvodne odredbe i definicije


1)   Domaćim (ex YU) TV stanicama se smatraju televizijske kuće koje program emituju sa teritorije neke od država nastalih raspadom Jugoslavije: Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Slovenije.
2)   Pod TV voditeljkom se smatra osoba koja sama, u tandemu, ili u grupi vodi televizijski program uživo ili snimljenu emisiju, kao i osoba koja u okviru žive ili snimljene televizijske emisije prezentira neki prilog ili rubriku.
3)   Kada osoba koja inače radi kao TV voditeljka prema definiciji iz člana 2. ovog Pravilnika nastupa kao gost (bilo u svojoj ili u drugoj TV kući) u nekoj drugoj emisiji, ili učestvuje u emisiji ili prilogu posvećenim njoj lično, takvo javno pojavljivanje ne može biti nominovano u izboru za najatraktivniju TV voditeljku sa domaćih (ex YU) TV stanica (u daljem tekstu: Izbor).
4)   Takozvana "tezga", tj. honorarno obavljanje dužnosti voditelja na javnim priredbama (koncerti, dobrotvorne akcije, obeležavanje godišnjica, svečana otvaranja...), vodjenje modnih revija, promocija, izvlačenja dobitaka u nagradnim igrama, kao i javni nastup u ulozi manekena, pevača, glumca i sl. ne mogu biti nominovani u Izboru.
5)   Izbor se vrši za svaki mesec i ima sledeće faze: (a) nominovanje, (b) verifikaciju, (c) glasanje, (d) objavljivanje rezultata glasanja i (e) dodeljivanje poena i odredjivanje redosleda.
6)   Sabiranjem poena ostvarenih u mesečnim Izborima automatski se dobija rang lista najatraktivnijih voditeljki u jednoj kalendarskoj godini.


Nominovanje


7)   Za Izbor može biti nominovano svako pojavljivanje TV voditeljke o kome postoji odgovarajuća ilustracija na Burekovoj opštoj temi o voditeljkama ili na pojedinačnim temama.
8 )   Pod odgovarajućom ilustracijom iz člana 7. ovog Pravilnika se podrazumeva video klip minimalnog trajanja 10 sekundi, uz koji su priloženi sledeći podaci: ime i prezime voditeljke i datum emitovanja emisije.
9)   Svaki registrovani član Burek foruma ima pravo da za svaki mesec kao nominaciju podnese neograničen broj predloga, za više voditeljki ili samo za jednu od njih.
10)   Ponavljanje predloga koji je već nominovao drugi član je bespredmetno i smatraće se narušavanjem ovog Pravilnika.
11)   Nominacije se podnose tokom celog meseca za koji se predlog upućuje, kao i u narednom mesecu, i to od 1. u mesecu u 00:00:01 do 3. u mesecu u 12:00:00 (tačno u podne). 
12)   Ukoliko emisija ima i reprizni termin, a pojavljivanje neke voditeljke u prvom terminu (koji je bio krajem jednog meseca) je bilo na listi nominovanih za taj mesec, tada reprizno pojavljivanje (ukoliko je emitovano narednog meseca) ne može biti nominovano za naredni mesec.
13)   Video klip sa sadržajem emitovanim u mesecu M, postavljen na Burek forum nakon isteka roka za nominaciju za taj mesec, neće moći da bude nominovan u nekom od meseci koji slede.
14)   Predlog za nominaciju se upućuje direktno na temu "Izbor najatraktivnije voditeljke sa domaćih (ex YU) TV stanica", slanjem poruke koja mora sadržati sledeće podatke: ime i prezime voditeljke, datum emitovanja emisije, tema na kojoj je objavljena ilustracija predloženog pojavljivanja i broj strane i broj poruke. Ukoliko ima više ilustracija jednog istog pojavljivanja, dozvoljeno je i poželjno navesti sve.


Verifikacija

15)   Verifikaciju podnetih predloga za nominaciju u smislu ispunjenosti članova 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13 i 14. ovog Pravilnika vrše moderatori teme "Izbor najatraktivnije voditeljke sa domaćih (ex YU) TV stanica".
16)   Svakog 3. u mesecu, u periodu izmedju 12:00:01 (podne) i 23:59:59 (ponoć), moderatori teme "Izbor najatraktivnije voditeljke sa domaćih (ex YU) TV stanica" će dostaviti moderatorima Burek foruma verifikovanu listu nominacija za prethodni mesec.
17)   Moderatori Burek foruma će listu iz člana 16. ovog Pravilnika postaviti u formi ankete na temi "Izbor najatraktivnije voditeljke sa domaćih (ex YU) TV stanica", čime će biti omogućen Izbor za mesec M.


Glasanje


18)   Tačno u ponoć izmedju 3. i 4. u mesecu počinje glasanje koje traje narednih 48 sati, do završetka 5. dana u mesecu.
19)   Pravo glasa imaju registrovani članovi Burek foruma. Može se glasati samo jedanput, i to za najviše tri predloga sa verifikovane liste nominacija za mesec M.
20)   Rezultati glasanja tokom četrdesetosmočasovnog intervala za glasanje nisu vidljivi na Burekovom sajtu, jer bi saznanje o trenutnom plasmanu moglo da utiče na izbor ili na promenu prvobitnog opredeljenja glasača koji još nisu glasali. Slično tome, sigurno je da bi mnogo glasača odlagalo svoje glasanje skoro do pred istek roka kako bi sagledali raspoloženje ostalih.


Objavljivanje rezultata glasanja

21)   Tačno u ponoć izmedju 5. i 6. dana u mesecu, na Burekovoj temi "Izbor najatraktivnije voditeljke sa domaćih (ex YU) TV stanica" će biti objavljeni rezultati glasanja, tj. broj glasova koji je dobio svaki od predloga sa liste iz člana 16. ovog Pravilnika.


Dodeljivanje poena i odredjivanje redosleda


22)   Na osnovu rezultata glasanja iz člana 21. ovog Pravilnika i kriterijuma iz članova 23-25. ovog Pravilnika, moderatori teme "Izbor najatraktivnije voditeljke sa domaćih (ex YU) TV stanica" će izvršiti dodeljivanje poena i odredjivanje redosleda.
23)   Predlogu koji je dobio najviše glasova se dodeljuje 10 poena, drugoplasiranom 9, trećem 8, četvrtom 7, petom 6, šestom 5, sedmom 4, osmom 3, devetom 2 i desetom 1 poen.
24)   Ukoliko dva ili više predloga dobiju jednak broj glasova, dodeljuje im se isti broj poena (onaj koji pripada odgovarajućem mestu na rang listi/npr. postoje dva predloga na trećem mestu: oba dobijaju po 8 poena, četvrto mesto ostaje prazno, naredni predlog na petom mestu dobija 6 poena...).
25)   Titula najatraktivnije voditeljke u mesecu M pripada onoj koja ima najviši ukupan broj poena prema bodovanju iz člana 23. ovog Pravilnika. Ukoliko dve ili više voditeljki imaju jednak broj poena, najatraktivnija je ona koje je taj zbir postigla sa većim brojem pojavljivanja (time se favorizuje veći trud i konstantnija forma), a ukoliko su i po tom kriterijumu jednake pobednica je ona koja je dobila veći/najveći broj poena za najuspešnije pojavljivanje. Poslednji kriterijum je ukupan broj dobijenih glasova. Ukoliko je i to izjednačeno, proglašavaju se dve ili više najatraktivnijih voditeljki za taj mesec.
26)   Moderatori teme "Izbor najatraktivnije voditeljke sa domaćih (ex YU) TV stanica" će rang listu predloga, tj. voditeljki sa brojem osvojenih poena za mesec M objaviti u tekstualnoj formi u poruci na temi "Izbor najatraktivnije voditeljke sa domaćih (ex YU) TV stanica".
27)   U slučaju da na rang listi najatraktivnijih voditeljki u jednoj kalendarskoj godini dve ili više voditeljki imaju jednak broj poena, za odredjivanje redosleda se koriste dodatni kriterijumi iz člana 25. ovog Pravilnika.
28)   Pošto je za izbor najatraktivnije voditeljke u kalendarskoj 2012. godini neophodno retroaktivno glasanje za mesece januar, februar, mart i april 2012. moderatori Burekovih tema o voditeljkama će naknadno odrediti termine, a procedura će biti u svemu identična onoj koja se prema ovom Pravilniku sprovodi za tekuće mesece.


Završne odredbe

29)   Osim upućivanja poruka koje sadrže predloge za nominaciju (član 14. ovog Pravilnika), na temi "Izbor najatraktivnije voditeljke sa domaćih (ex YU) TV stanica" je dozvoljeno iznošenje komentara i/ili vodjenje rasprava o stajlingu TV voditeljki (što je na opštoj temi o voditeljkama i pojedinačnim temama često tretirano kao OFF), lobiranje u vezi sa glasanjem i sl.
30)   Za pojedinosti koje nisu regulisane ovim Pravilnikom primenjuje se opšti Pravilnik Burek foruma.
31)   Moderatori opšte teme o voditeljkama su supervizori rada moderatora teme "Izbor najatraktivnije voditeljke sa domaćih (ex YU) TV stanica" i ponašanja posetilaca navedene teme.
Autor: monk13 :

Kod:

[url=http://forum.burek.com/izbor-najatraktivnije-voditeljke-sa-domacih-ex-yu-tv-stanica-t578572.html][img]http://i124.photobucket.com/albums/p31/DachaArh/burek/izbor5.png[/img][/url]


Kod:

[url=http://forum.burek.com/izbor-najatraktivnije-voditeljke-sa-domacih-ex-yu-tv-stanica-t578572.html][img]http://i124.photobucket.com/albums/p31/DachaArh/burek/izbor4.png[/img][/url]


Kod:

[url=http://forum.burek.com/izbor-najatraktivnije-voditeljke-sa-domacih-ex-yu-tv-stanica-t578572.html][img]http://i124.photobucket.com/albums/p31/DachaArh/burek/izbor3.png[/img][/url]


Kod:

[url=http://forum.burek.com/izbor-najatraktivnije-voditeljke-sa-domacih-ex-yu-tv-stanica-t578572.html][img]http://i124.photobucket.com/albums/p31/DachaArh/burek/izbor2.png[/img][/url]


Kod:

[url=http://forum.burek.com/izbor-najatraktivnije-voditeljke-sa-domacih-ex-yu-tv-stanica-t578572.html][img]http://i124.photobucket.com/albums/p31/DachaArh/burek/izbor1.png[/img][/url]

Autor: bookee :
Да се упишем и поздравим идеју, мада ми се чини да је неко већ раније нешто овако хтео да отвори, али не овако... студиозно.  :mrgreen:

Јел прво одрађујемо заостале месеце или крећемо са јуном од првог, па у ходу надокнађујемо?

Autor: AbB_ :
Maja Japundža 02.05
 samo ne znam dal da stavim link poruke od osobe koja je to objavila ili da ja ponovo ovde uploadujem screenshot i stavim njegov link  za download ? Pa Nidžo ili Monk ako može pojašnjenje  :wave:   mada mislim da treba ovako

   

http://www.mediafire.com/file/znqdvcu5wh77el3/Maja_02-05-2012-1.avi
http://www.mediafire.com/file/vviag22r2dqbq9z/Maja_02-05-2012-2.avi
http://www.mediafire.com/file/9dwwpi2ob212ur3/Maja_02-05-2012-3.avi

inače hteo sam da nominujem Leu onaj klip gde joj se vidi rub samostojećih ali to je bilo 22.04 pa ne može da uleti u prošli mesec danas je 23.05  :?
Autor: nenad.73 :
Evo da se upiše i jedan od snimatelja (tj. ja  :chuckel:)

Mina Pavlović,23.05.2012.(relativno nova voditeljka ali zbog izgleda zaslužuje sve pohvale,možda čak i svoju temu)

Slike poznatih voditeljki sa domacih (Ex Yu) TV stanica vol. 4,
str.76,
poruka 752

Mina 23.05.2012.avi
> Odgovori
^ Povratak na viši nivo
>> Sledeća strana