IN < - Popis svih Rimskih i Vizantijskih vladara - >LO
(1/10) > >> :: Odgovori!
Autor: SerbianFighter :
Principat

Dinastija Julijsko – Klaudijevska
August, 27 p.n.e. – 14
Tiberije, 14. – 37
Kaligula, 37. – 41
Klaudije, 41. – 54
Neron, 54. – 68

Godina četiri cara
Galba, 68. – 69
Oton, 69.
Vitelije, 69.

Dinastija Flavijevaca
Vespazijan, 69. – 79
Tit, 79. – 81
Domicijan, 81. – 96

Pet dobrih careva, dinastija Nerva – Antoninska
Nerva, 96. – 98
Trajan, 98. – 117
Hadrijan, 117. – 138
Antonin Pio, 138. – 161
Marko Aurelije, 161. – 180 (suvladar Lucije Ver, 161. – 169, uzrupator Avidije Kasije, 175)
Komod, 180. – 193

Dinastija Severa
Pertinaks, 193.
Septimije Sever, 193. – 211 (uzrupatori Didije Julijan, 193., Pescenije Niger, 193. – 194 i Klodije Albin, 193. – 197)
Karakala, 211. – 217
Makrin, 217. – 218
Heliogabal, 218. – 222
Aleksandar Sever, 222. – 235

Carevi tijekom krize u III stoljeću
Maksimin Tračanin, 235. – 238
Gordijan I i Gordijan II, 238
Pupin i Balbin, 238
Gordijan III, 238. – 244 (uzrupator Sabinijan, 240)
Filip Arapin, 244. – 249 (uzrupatori Paskantije, 248, Jotapijan, 248. i Silbanak, ?)
Decije, 249. – 251 (uzrupatori Prisk, 249. – 252 i Licinijan, 250)
Herenije Etruščanin, 251.
Hostilijan, 251.
Trebonijan Gal, 251. – 253
Emilijan, 253.
Valerijan, 253. – 260
Galijen, 260. – 268 (uzrupatori Ingenije, 260; Regalijan, 260; Makrijan Stariji, Makrijan Mlađi i Kvetije, 260. – 261; Musije Emilijan, 261. - 262 i Aureol, 268)
Klaudije II Gotski, 268. – 270
Kvintilije, 270.
Aurelijan, 270. – 275 (uzrupatori Domicijanije, 270. – 271 i Septimije, 271.)
Tacit, 275. – 276
Florijan, 276.
Prob, 276. – 282 (uzrupatori Saturnin, 280; Prokul, 280. i Bonosije, 280.)
Kar, 282. – 283
Karin, 283. – 285 (suvladar Numerijan)

Dominat

Tetrarhija
Dioklecijan, 284 – 305 (suvladar Maksimijan, 286 – 305.)
Konstancije I Klor, 305. – 306 (suvladar Galerije, 305. – 311)
Konstantin I Veliki, 306. – 337 (suvladari Galerije; Licinije, 308 – 324 i Maksimin Daja, 308. – 313; uzrupatori Maksencije, 306. – 312 i Domicije Aleksandar, 308. – 309)

Dinastija Konstantina
Konstancije II, 337. – 361 (suvladari Konstantin II, 337. – 340 i Konstans, 337. – 350; uzrupator Magnencije, 350. – 353)
Julijan Apostata, 361. – 363
Jovijan, 363. – 364

Dinastija Valentinijana
Valentinijan I, 364. – 375 (suvladar Valens, 364. – 378; uzrupator Prokopije, 364. – 365)
Gracijan, 375. – 383 (suvladar Valentinijan II, 375. – 392; uzrupator Magnus Maksim, 383. – 388)

Dinastija Teodozija
Teodozije I Veliki, 379 – 395 (suvladar Eugenije, 392 – 394)


Podjela Rimskog carstva

Zapadno Rimsko carstvo
Honorije, 395. – 423 (suvladar Konstancije III, 421; uzrupatori Prisk Atalije, 409 – 410, pa opet 414 – 415; Konstantin III, 409. – 411 i Jovinije, 411. – 412)
Valentinijan III, 423. – 455 (uzrupator Ivan, 423. – 425)
Petronije Maksim, 455.
Avit, 456 – 457
Majorijan, 457. – 461
Libije Sever, 461. – 465
Antemije, 467 – 472
Olibrije, 472.
Glicerije, 473 – 474
Julije Nepot, 474. – 475/480
Romul Augustul, ili Romul Augustulus, posljednji Zapadno Rimski car, 475. –476

Vladavinu nastavljaju: Barbarski kraljevi Italije

Istočno Rimsko carstvo, ili Bizant
Teodozijeva dinastija
Teodozije I Veliki, 379 – 395, podijelio Rimsko carstvo
Arkadije, 395. – 408
Teodozije II, 408. – 450
Marcijan, 450. – 457
Leon I, 457. – 474
Leon II, 474.
Zenon, 474. – 475
Bazilisk, 475. – 476
Zenon (ponovo) 476. – 491
Anastazije I, 491. – 518


Justinijanova dinastija
Justin I, 518. – 527
Justinijan I Veliki, 527. – 565
Justin II, 565. – 578
Tiberije II Konstantin, 578. – 582
Mauricije I, 582. – 602
Foka, 602. – 610


Heraklijeva dinastija
Heraklije, 610. – 641
Konstantin III , 641.
Heraklona, 641.
Konstans II, 641. – 668
Konstantin IV 'Pogonat', 668. – 685
Justinijan II 'Rinotmet', 685. – 695
Leontije, 695. – 698
Tiberije III Apsimar, 698. – 705
Justinijan II (ponovo), 705. – 711
Filipik Bardan, 711. – 713
Anastazije II, 713. – 715
Teodozije III, 715. – 717


Izaurijska dinastija
Leon III Izaurijac, 717. – 741
Konstantin V Kopronim, 741.
Artabazd, 742
Konstantin V Kopronim (ponovo), 743 – 775
Leon IV Hazar, 775. – 780
Konstantin VI, 780. – 797
Irena, 797. – 802
Nikefor I, 802. – 811
Stauricije, 811.
Mihajlo I Rangabe, 811. – 813
Leon V Armenac, 813. – 820


Amorijska dinastija
Mihajlo II Amorijac, 820. – 829
Teofil, 829. – 842
Mihajlo III Pijanac, 842. – 867


Makedonska dinastija
Bazilije I Makedonac, 867. – 886
Leon VI, Mudri, 886. – 912
Aleksandar, 912. – 913
Konstantin VII Porfirogenet, 913. – 959
Roman I Lekapen, 919 – 944
Roman II, 959. – 963
Nikefor II Foka, 963. – 969
Ivan I Cimisk, 969. – 976
Bazilije II, 976. – 1025: za njegove vladavine Bizantsko carstvo je doseglo najveću veličinu (površinom, ne toliko po snazi)
Konstantin VIII, 1025. – 1028
Zoe, 1028. – 1050
Roman III Argir, 1028. – 1034
Mihajlo IV Paflagonac, 1034. – 1041
Mihajlo V Kalafat, 1041. – 1042
Konstantin IX Monomah, 1042. – 1054
Teodora, 1054. – 1056
Mihajlo VI Stratiotik, 1056. – 1057
Izak I Komnen, 1057. – 1059


Dinastija Duka
Konstantin X Duka, 1059. – 1067
Roman IV Diogen, 1067. – 1071
Mihajlo VII Parapinak, 1071. – 1078
Nikefor III Botanijat, 1078. – 1081


Dinastija Komnen
Aleksije I Komnen, 1081. – 1118
Ivan II Dobri Komnen, 1118. – 1143
Manuel I Komnen, 1143. – 1180
Aleksije II Komnen, 1180. – 1183
Andronik I Komnen, 1182 – 1185


Dinastija Angel
Izak II Angel, 1185. – 1195
Aleksije III Angel, 1195. – 1203
Izak II Angel i Aleksije IV Angel 1203. – 1204
Aleksije V Murzuful, 1204.

Križari za IV križarskog rata osvajaju Carigrad i osnivaju Latinsko carstvo. Na području Bizantskog carstva nastaju i Trapezuntsko carstvo, Epirska despotovina i Nikejsko carstvo


Dinastija Laskaris

(u progonstvu u Maloj Aziji osnovali Nikejsko carstvo)
Teodor I Laskaris, 1204. – 1222
Ivan III Duka Vatac, 1222. – 1254
Teodor II Laskaris, 1254. – 1258
Ivan IV Laskaris, 1258. – 1261


Dinastija Paleolog
Mihajlo VIII Paleolog, 1259 – 1282
Andronik II Paleolog, 1282. – 1328
Andronik III Paleolog, 1328. – 1341
Ivan V Paleolog, 1341. – 1391
Ivan VI Kantakuzen, 1347 – 1354
Andronik IV Paleolog, 1376 – 1379
Ivan VII Paleolog, 1390
Manuel II Paleolog, 1391. – 1425
Ivan VIII Paleolog, 1425. – 1448
Konstantin XI Paleolog, 1449 – 1453, posljednji bizantski car.


1453 Mehmed II osvojio je Carigrad, jedino što je ostalo od nekad moćnog Bizanta i proglasio se Cezarom
Autor: Tralalalala :
Upravo zato sto se Mehmed JESTE proglasio Cezarom,

moze se smatrati da Rimsko carstvo traje

od Trijumvirata u kojem je Octavianus Augustus

(koji se kasnije proglasava prvim imperatorom)

do rusenja:

1. toboze "Svetog" i toboze "Rimskog" Carstva nemacke nacije -- iliti Austro-Ugarske 1918.

i

2. Otomanske imeprije od strane Mustafe Kemala (t)Ata-turka, novembra 1922.
Autor: markoek :
Sasvim je pogresno koristiti naziv "Vizantijsko carstvo" ili "Vizantija". Jedini pravilni nazivi su Istocno Rimsko Carstvo, ili Romejsko Carstvo. Sami stanovnici tzv. "Vizantije" sebe nikada nisu nazivali Vizantincima, vec bi bili uvredjeni ako bi ih neko tako nazvao. Taj naziv je prvi put upotrebljen u zapadnjackoj literaturi negde u 17. veku, da bi se raskinula veza istoka i zapada (politicki, religijski i drugi razlozi o kojima se moze nasiroko raspravljati). Naime, Vizant, Vizantion ili pak Bizant je samo naziv naseobine koja je stajala na mestu danasnjeg Istanbula/Carigrada i oznacavao je mesto koje gleda na dve strane, odnosno tacku koja spaja Evropu i Aziju. U tom kontekstu, nazvati stanovnika Istocnog Rimskog Carstva Vizantincem, znacilo bi u najmanju ruku reci mu da je dvolican, tj. uvrediti ga. I sami stanovnici ove drzave su sebe nazivali u prvo vreme Rimljanima, a kasnije, posebno u periodu restauracije Paleologa Romejima, o cemu govore i sacuvani zvanicni drzavni spisi, pecati i knjige. Dakle, Vizantija ne, ali Istocno Rimsko, ili Romejsko Carstvo da!
Uzgred, Otomansko Carstvo se moze smatrati zaista legitimnim naslednikom Rimskog Carstva (sto tzv "Sveto Rimsko Carstvo" ni po cemu nije), pogotovo ako se zna da se od 1453. i osvajanja Carigrada, Otomanski sultan, izmedju ostalih, potpisivao i titulom "Kaysar-i-Rum", sto u prevodu znaci "Rimski car". Treba obratiti paznju i na koren reci "Kaysar", koja jasno potice od latinskog Caesar, tj. cezar.
Autor: SrboChetnik :
Ne moze se Otomanska imperija nazivati naslednikom Rima ili "trecim rimskim carstvom"

Vizantija je naslednik originalnog Rimskog carstva, Konstantinopolj je posle pada zapadnog rimskog carstva postao "drugi Rim"
1453. godine posle pada Konstantinopolja naslednik Vizatije je poslala Rusija, ruski car se ozenio vizantijskom princezom iz porodice zadnjeg vizantijskog cara koji je poginuo braneci Konstantinopolj
Moskva je postala "treci Rim" ili "novi Rim"


Autor: sabatije :
Ma dajte ljudi,poznajuci istoriju Vizantije,zar stvarno mislite da se ona moze nazvati naslednikom Rimskog carstva?A da ne pricam za Tursku i Rusiju-smesno!
> Odgovori
^ Povratak na viši nivo
>> Sledeća strana