IN < - Hakkinen se vra&#263;a!!! - >LO
(1/1) :: Odgovori!
Autor: Ferrari-Master :
U javnost je procurila informacija da je McLaren Mercedes od svojih dobavlja&#269;a kaciga naru&#269;io seriju kaciga u bojama Mike Hakkinena. Ron Dennis niti bilo ko iz uprave McLarena nije htio ni potvrditi ni demantirati vijest da se Hakkinen vra&#263;a u Formulu 1.

No više je nego o&#269;igledno da &#263;e se Mika Hakkinen vratiti sljede&#263;e sezone. Jer izrada jedne serije kaciga nije baš jeftina,  a mala je vjerovatno&#263;a da Hakkinen želi da ima privatnu kolekciju od 20-tak istih kaciga koliko &#263;e se izraditi.

Ostaje pitanje ko &#263;e "letiti" iz McLarena. Ron Dennis je ve&#263; najavio mogu&#263;nost da bi David Coulthard mogao sljede&#263;e godine biti testni voza&#269;, ukoliko se Hakkinen vrati, no vrlo brzo je posle toga rekao da bi možda takva sudbina zadesila i Kimija Raikonnena.

O&#269;igledno je da su u upravi McLarena na "slatkim mukama", jer ne znaju kako da odrede raspored voza&#269;a za sljede&#263;u sezonu. Možda &#263;e im olakšati odluku eventualni odlazak Davida Coultharda u Toyotu, jer kako saznajemo David je dobio ponudu od Toyote na sumu od preko 25 miliona dolara za prelazak u Toyotu plus godišnju pla&#263;u koja se kre&#263;e od preko 20 miliona dolara. David trenutno ima daleko manju platu u McLarenu, no takve stvari su ionako stvari principa same li&#269;nosti. Michael Schumacher je dobio ponudu od Toyote na neograni&#269;enu sumu novaca. Bukvalno su mu ljudi dali prazan &#269;ek na koji je mogao napisati sumu koju je želio. Michael je odbio i izjavio da nema namjeru napuštati Ferrari.

I Rubens je imao ponudu sli&#269;noj onoj koju je dobio David. Radilo se otprilike o istim novcima, no i on je odbio da pre&#273;e u Toyotu i potpisao je ugovor za Ferrari za manju sumu nego što mu je Toyota ponudila.

Ostaje pitanje šta &#263;e David Coulthard odlu&#269;iti i kada &#263;e više Hakkinen iza&#263;i pred novinare i re&#263;i da se vra&#263;a u Formulu 1?
Da li je ovo sve marketinški trik McLarena ili se Hakkinen zaista vra&#263;a?

Pravu istinu sazna&#263;emo najvjerovatnije za par dana
> Odgovori
^ Povratak na viši nivo