IN < - Aspekti u sinastriji - >LO
<< < (20/47) > >> :: Odgovori!
Autor: andjela pizelli :
Citat: purplefluid 15. Apr 2007, 21:09:36

Jako mi se svidja ova tema! :D
Imam jedno pitanje u vezi sinastrije. Moj chiron je u konjunkciji s njegovim suncem, marsom i sjevernim mj. cvorom u blizancima,

Iz iskustva,osoba Sunce povrijedjuje osobu Kiron :chuckel:
Autor: Chiiva :
Pocetnik sam u ovim stvarima i cesto nailazim na rijec Sinastrija, pa me zanima znacenje ... u cemu je osnovna razlika izmedju natalne karte i sinastrije, na primjer?
Autor: zaricm :
Citat: Chiiva 16. Apr 2007, 13:15:43

Pocetnik sam u ovim stvarima i cesto nailazim na rijec Sinastrija, pa me zanima znacenje ... u cemu je osnovna razlika izmedju natalne karte i sinastrije, na primjer?


natalna karta je samo tvoja odnosno raspored planeta u vremenu tvog rođenja  a sinastrija ili uporedni horoskop je tvoj i još nekog odnosno partnera ako sam i ja lepo razumela  uzim se neko srednje vreme (tvoje +njegovo) i ondah se uradi karta i njeno tumačenje.I postoji još nešto što bi se moglo prevesti kao poklapanje karti ali još mi nije baš najasnije kako.Ako te zanima prati teme i uključi vijugice i sama ćeš moći da tretumačiš sve što ti nije jasno.Ja sam napisala svoje viđenje ako sam pogrešila neko me neko slobobno ispravi. :-k
Autor: zaricm :
ovo sam našla na nekom od foruma a i malo je jasnije za tumačenje

Sinastrijski aspekti, analiza:

Trigon Sunce / Sunce - orb: 05' 07'
SUNCE trigon SUNCE. Pozitivan aspekt: Ovo je izvrsna usporedna kombinacija za zajednicu. Obostrana kompatibilnost. Osobe imaju mnogo sliènih vrijednosti i one æe vjerojatno biti prirodni prijatelji. Koristan aspekt za romantiène veze i brak. Ton veze æe biti odreðen velikim dijelom prema elementu (Zemlja, Vatra, Zrak, ili Voda) u kojem se Sunce nalazi. Osobe u velikoj mjeri odgovaraju jedna drugoj. Osobe se meðusobno razumiju, nadopunjuju, podržavaju i suraðuju. Teže tome da budu na istoj valnoj dužini u mnogim podruèjima života. Osobe su se vjerojatno vezale ili æe se vezati trenutaèno i s lakoæom odmah nakon upoznavanja i nastaviti skladno na istoj valnoj duljini. Ugodna veza, bez obzira na neke druge utjecaje koji mogu djelovati na ovaj par. O ovom trigonu se može reæi samo jedna negativna stvar a to je da èini stvari previše laganim, tako da osobe ne osjeæaju potrebu da se razvijaju individualno.

Trigon Sunce / Merkur - orb: 02' 09'
SUNCE trigon MERKUR. Pozitivan aspekt: Ovo je dobar aspekt jer je malo problema koji se ne mogu savladati uz dobru komunikaciju. Ova usporedna kombinacija je vrlo korisna u bilo kojoj vezi jer to oznaèava izvrsnu komunikaciju izmeðu obje osobe. Osobe se stimuliraju intelektualno i djele mnoge kulturne ili obrazovne interese. Dobro razumijevanje meðu oba partnera. Ovaj trigon èini da komunikacija teèe glatko i obièno nagovješta da možete govoriti o bilo kojim problemima koji iskrsavaju, pronaæi rješenje i izlaz, i otkloniti ih. Ideje i naèini samo- izražavanja teže harmoniènosti. Osobe cjene jedna drugu. Sunce osoba æe vjerojatno zauzeti sredinu pozornice, ali ideje izražene u vatri zanosa su vjerojatno barem djelomièno inspirirane od strane Merkur osobe. Buduæi da je Merkur neutralan planet, ovaj trigon nagovještava intelektualnu a ne seksualnu kompatibilnost. Ako je ovo seksualna veza, faktor privlaèenja je rezultat drugih znaèajki ili aspekata u usporedbi. Sve u svemu, osobe su kao stvorene jedna za drugu.

Trigon Sunce / Venera - orb: 01' 21'
SUNCE trigon VENERA. Pozitivan aspekt: Izvrsna usporedna kombinacija za romantièno i seksualno privlaèenje i brak. Osobe uživaju meðusobno se družeæi i zabavljajuæi. Dobar emotivan odnos i obostrana osjetljivost i velikodušnost. Osobe potièu jedna drugu društveno i kulturno. Izvrstan aspekt. Osobe se slažu, vole, osjeæaju se ugodno, radosno i ozareno u društvu jedno drugog.

Opozicija Sunce / Mars - orb: 05' 53'
SUNCE opozicija MARS. Negativan aspekt: Ovaj aspekt izmeðu Sunca i Marsa se èesto nalazi u brakovima, tvori snažnu tjelesnu privlaènost i vrlo vruæu kombinaciju. Prirodna želja je jasno stimulirana. Ova usporedna kombinacija tvori sukobe izmeðu htijenja i ega, što može rezultirati sa natezanjem i borbom za nadmoæ u vezi. Ovo nije dobar romantièan pokazivaè jer ego i tvrdoglavost æe biti stalno u svaði. Ovaj par æe imati uèestale prepirke. Smatrajuæi nemoguæim da govore smireno, oni æe uvjek biti agresivni jedno prema drugom. Konflikt je prouzroèen obostranom potrebom za dominiranjem nad drugim. Oni ne mogu živjeti na temelju obostranog razumijevanja. Muškarac je tip koji procjenjuje, daje narudžbe, odluèuje a žena je neovisan tip, koji ne može samo stajati ogranièeno i samo tako uzimati narudžbe od njezinog partnera. Kljuè da se uspješno nosite s ovim aspektom je psihološka zrelost. Buduæi da je nemoguæe iskljuèiti natjecanje za dominacijom koje je ovdje nametnuto, nužno je za oboje da poštujete volju drugoga.

Opozicija Sunce / Saturn - orb: 00' 06'
SUNCE opozicija SATURN. Negativan aspekt: Ovo je vrlo težak aspekt buduæi da teži stvaranju obostrane ljubomore i ne slaže se sa osobnim autoritetom. Saturn osoba je sklona porazno djelovati na entuzijazam i samo- izražavanje Sunce osobe. Da bi se živjelo sa ovim aspektom, obje osobe moraju poštovati slobodu volje druge osobe i niti jedna ni druga osoba ne bi trebla oèekivati da ima prvenstvo i prevlast. Odnos prema ozbiljnim zajednièkim odgovornostima æe biti glavna stvar na kojoj se treba raditi. Ovo se ne smatra povoljnim aspektom za romantiène veze. Saturn je previše grub, krut i previše voli mir u odnosu na Sunce. Ni jedno ni drugo neæe osjeæati zadovoljstvo u ovoj vezi. Ove osobe, bez sumnje, nisu stvorene jedna za drugu.


Kvadrat Sunce / Uran - orb: 04' 45'
SUNCE kvadrat URAN. Negativan aspekt: Ova kombinacija može dovesti do ekstremno snažnih privlaèenja ali vrlo kratkog i nestabilnog trajanja. Ovdje je vjerojatno buntovnièko držanje u vezi. Suradnju bilo koje vrste u vezi je teško za održavati. Ovaj aspekt ne govori o dugotrajnom razumijevanju. U poèetku, oni æe poštovati jedno drugog, sa zadovoljstvom æe biti zajedno, ali vrlo skoro život æe im postati nepodnošljiv, zaèinjen prepirkama, konfliktima, a plaè æe zamjenjivati ljubav.

Opozicija Sunce / Mjesec - orb: 07' 31'
SUNCE opozicija MJESEC. Negativan aspekt: Ovaj usporedni aspekt se nalazi u mnogim vezama. U ovoj vezi, Sunce osoba je više u pokretu, a Mjesec osoba ima veæu sposobnost primanja. Sunce osoba teži dominiranju. Ovaj aspekt æe možda utjecati nešto bolje ako je muškarac tradicionalno glava u obitelji, odnosno braku i kada je on Sunce partner. Odreðeni konflikti i svaðe u razvoju. Partner je zaista previše sebièan, što je teško za izdržati u svakodnevnom životu. U ovim uvjetima, vidjeti jedno drugo dva puta tjedno moglo bi biti dovoljno.

Opozicija Mjesec / Merkur - orb: 00' 15'
MJESEC opozicija MERKUR. Negativan aspekt: Ovaj aspekt èesto predoèava probleme u komunikaciji. Ovaj usporedni aspekt može ponekad prouzrokovati poteškoæe zbog jednog trvenja izmeðu emotivnih reakcija Mjesec osobe i intelektualnih reakcija Merkur osobe prema situaciji. Merkur reagira na racionalnom nivou dok je Mjesec više podešen na emocionalni nivo. Kao posljedica toga, obje æe osobe otkriti da im je teško razumjeti jedno drugo. Oni æe svakodnevno imati probleme u meðusobnom razumijevanju, njihovi interesi i preokupacije æe biti razlièiti, ponekad proturjeèni. Merkur osoba se može èiniti kao da neprestano prigovara i da je previše kritièna prema Mjesec osobi. Ova kombinacija èesto pokazuje nesklad u vezi hrane, svakodnevnih praktiènih stvari, financijskih izdataka, kuæanskih i obiteljskih prilika. To može biti i više od uobièajeno nedovoljne komunikacije, nesporazuma i pogrešnog tumaèenja meðu vama. Pa ipak, postoji moguænost, ukoliko oboje porade na tome, da æe biti u moguænosti poveæati izglede za buduænost ukoliko uèine jedan svjestan pokušaj da iskušaju stvari koje se odnose na drugaèije stajalište od njihovih, radije nego da se automatski razilaze u stajalištima.

Opozicija Mjesec / Venera - orb: 01' 04'
MJESEC opozicija VENERA. Negativan aspekt: Ova usporedna kombinacija nagovješta snažno romantièno i seksualno privlaèenje, ali u položaju koji ima za posljedicu vrlo delikatno i teško emotivno ophoðenje. Osjeæaji se lako mogu povrijediti, jedna ili obje osobe se mogu osjeæati neshvaæenim ili iskorištenim za seksualno zadovoljenje. U zrelosti su ovi problemi èesto savladani i kombinacija se èesto nalazi u braku kada privlaènost više nije na prvom mjestu i nije više toliko snažna. Negativan aspekt ove opozicije može za obje osobe biti u previše usputnom držanju što se tièe emotivnih stvari, ili, èesto, jednoj sklonosti da vodi i jednu i drugu osobu prema ekscesima, previše odlazaka na zabave, prejedanju, financijskoj ekstravaganciji, seksualnoj neumjerenosti, ili nešto slièno. Ovo æe vjerojatno biti jedna emocionalno nabijena veza, sa vjerojatnošæu romantiènog i/ili seksualnog magnetizma, i to je jedan tipièan primjer privlaèenja suprotnosti. Postoji moguænost za preosjetljivost i/ili nesporazume buduæi da osobe emotivno pristupaju iz suprotnih perspektiva. Osobe se mogu, u razlièito vrijeme, nadopunjavati ili sukobljavati. Za ovu opoziciju je vjerojatnije da æe prouzroèiti jednu ugodnu iskru u vašoj vezi nego pravo trvenje. Osobe su sa zadovoljstvom zajedno, ali konflikti bi možda mogli proizaæi iz nevjernosti.

Trigon Mjesec / Saturn - orb: 02' 19'
MJESEC trigon SATURN. Pozitivan aspekt: Ova usporedna kombinacija je od pomoæi za suradnju u ozbiljnim odgovornostima, poslovnim pitanjima i obiteljskim prilikama. Nije pokazivaè romantiène privlaènosti, ali nesumnjivo poboljšava postojanost veze uz dogovaranje na praktièan i odgovoran pristup prema svakodnevnim stvarima i problemima. Osobe se mogu meðusobno pouzdati u sigurnost i stabilnost. Saturn teži tome da zadrži ili disciplinira utjecaj u vezi. Mjesec izaziva fantazije prema Saturnu, koji je ponekad previše strog ali èije druge kvalitete (koje Mjesec ne posjeduje) su cijenjene. Razlike oba karaktera su kao stvorene da se ove osobe meðusobno nadopunjuju.

Kvadrat Merkur / Jupiter - orb: 03' 18'
MERKUR kvadrat JUPITER. Negativan aspekt: Nije uvjek najprikladniji za zajednicu. Sve Merkur/Jupiter veze najviše odgovaraju vezama tipa Roditelj/dijete ili Uèitelj/uèenik, u kojima Jupiter ima gornji nadreðeni položaj. Kvadrat aspekt nagovješta odreðeni stupanj konflikta i opæenito razliku u mišljenjima. Rasprave se obièno vrte u krug i teško je postiæi zakljuèak. Osobe ne djele uvjek iste ideje, ukusi su im razlièiti i ovo vodi prema napetim trenucima zbog nedostatka razumijevanja.

Trigon Sunce / Venera - orb: 01' 60'
SUNCE trigon VENERA. Pozitivan aspekt: Izvrsna usporedna kombinacija za romantièno i seksualno privlaèenje i brak. Osobe uživaju meðusobno se družeæi i zabavljajuæi. Dobar emotivan odnos i obostrana osjetljivost i velikodušnost. Osobe potièu jedna drugu društveno i kulturno. Izvrstan aspekt. Osobe se slažu, vole, osjeæaju se ugodno, radosno i ozareno u društvu jedno drugog.

Trigon Merkur / Venera - orb: 05' 16'
MERKUR trigon VENERA. Pozitivan aspekt: Ova usporedna kombinacija nagovještava kompatibilne ideje u podruèju društvenih aktivnosti i kulture. Prisutno je obostrano razumjevanje i nježnost u komunikaciji. Osobe imaju zajednièke prijatelje. U romantiènim i braènim vezama, sposobni su izražavati osjeæaje i reagirati emotivno. Oni æe voljeti meðusobno razgovarati i iskazivati osjeæaje. Rješavat æe najveæi dio poteškoæa koje se mogu pojavljivati. Dobro intelektualno razumjevanje. Izvrsni partneri za putovanja. Ukusi su vrlo slièni. Veza æe biti nježna i ugodna.

Trigon Venera / Venera - orb: 04' 28'
VENERA trigon VENERA. Pozitivan aspekt: Vrlo dobar aspekt za uspješnu zajednicu, romantiène, braène i poslovne veze. Osobe jednostavno uživaju jedna s drugom u društvu i vole istu vrstu kulturnih aktivnosti i zabava. Od koristi su jedna drugoj jer se uz emocionalno ublažavajuæi efekt, meðusobno umiruju. Ljubav, vedrina i razumjevanje. Sve što je potrebno za jednu dobru vezu.

Opozicija Venera / Mars - orb: 02' 46'
VENERA opozicija MARS. Negativan aspekt: Ova usporedna kombinacija nagovješta jako seksualno i romantièno privlaèenje. To ipak, kompletno gledano, ovisi o ostalim skladnim pokazateljima usporedne analize koji mogu govoriti u prilog postojanosti održanja ovih kvaliteta. Mars, u ovom položaju, teži pretjeranoj agresivnosti i bezobzirnošæu, a Venera je ovdje èesto pretjerano osjetljiva i povredljiva. Obje osobe su sklone osjeæati se iskorištenima a zamjeranje èesto rezultira konfliktima. No, gledajuæi s druge strane, ovo je jedan vrlo uzbudljiv i seksualno stimulirajuæi aspekt. Ljubav se temelji na fizièkoj privlaènosti i strastvenoj ljubavi. Ova opozicija ukazuje na probleme vezane uz posesivnost, ljubomoru i nedostatak diplomacije u vezi. Zajednica za koju nije vjerojatno da æe se održati.

Opozicija Venera / Saturn - orb: 03' 12'
VENERA opozicija SATURN. Negativan aspekt: Nagovještaj hladne, emocionalno udaljene veze. Osobe vjerojatno nisu dobrovoljno privuèene jedna drugoj, više je vjerojatno da su ih okolnosti primorale na združivanje. U nekim sluèajevima, veza se temelji na onostranim motivima kao što su stjecanje novca i statusa, prije negoli na pravom prijateljstvi i naklonosti. Nepovoljna zajednica. Biti æe vrlo teško Veneri da podnosi Saturn osobu koja je previše kruta, hladna, sakriva svoje osjeæaje i tjera Veneru u nelagodu.

Kvadrat Venera / Uran - orb: 01' 38'
VENERA kvadrat URAN. Negativan aspekt: Ova usporedna kombinacija vodi prema iznenadnoj, uzbudljivoj, ali nestabilnoj i kratkotrajnoj romantiènoj slijepoj zaljubljenosti. Èesto se nalazi u nevjerojatnoj ili neprikladnoj romantiènoj privrženosti. Obièno je stil života kod oboje toliko razlièit da postojana kompatibilnost nije vjerojatna. Prolazno upoznavanje koje najèešæe ne vodi u vezu.

Kvadrat Mars / Jupiter - orb: 03' 23'
MARS kvadrat JUPITER. Negativan aspekt: Nije dobar za vezu jer daje naznaku da æe obje osobe poticati jedna drugu na nesmotrene i prenagljene akcije koje ih mogu skupo koštati. Oboje mogu biti naivni i nerealni. Oštro neslaganje u njihovim pogledima i stavovima u odnosu na religiju, filozofiju, etiku, politiku i obrazovanje. Težak aspekt za obiteljske veze jer jedna osoba može imati poteškoæa da živi sa standardima i navikama druge osobe. Previše razlièite osobe da bi im bilo dobro zajedno, nikada neæe moæi razumjeti jedno drugog što æe rezultirati sukobima i agresivnom atmosferom.

Opozicija Mjesec / Saturn - orb: 00' 45'
MJESEC opozicija SATURN. Negativan aspekt: Ovo je teška usporedna kombinacija za sve vrste veza. Aspekt djeluje kao mokra krpa. Èesto su veze temeljene na financijskim razlozima ili razlozima sigurnosti a ne na bilo kojem stupnju afiniteta, iako se bez sumnje ne može iskljuèiti da æe to nastati kasnije. Može biti znaèajnih razlika u godinama starosti, zrelosti, ili duhovnom razvoju partnera. Veza može uèiniti jednu ili drugu osobu pesimistiènom ili bojažljivom. Ovaj planetarni aspekt nije zdenac želja za zajednièki život. Moguæa su nezadovoljstva i razoèaranje.

Opozicija Sunce / Uran - orb: 00' 40'
SUNCE opozicija URAN. Negativan aspekt: Ova usporedna kombinacija èesto donosi ozbiljne sukobe htijenja. Uran traži slobodu i nezavisnost a Sunce teži biti taj koji zastupa princip poslušnosti autoritetu. Ukoliko osobe žele nastaviti zajedno, trebaju poštovati i bezuvjetno prihvaæati meðusobnu nezavisnost. Ovaj aspekt može nagovještavati jedno uzbudljivo, stimulirajuæe prijateljstvo, sa romantiènim moguænostima, ali ovdje može nedostajati stabilnosti. Osobe se mogu ponekad sukobljavati po pitanjima slobode, samo- izražavanja i nezavisnosti. Potrebno je da jedna osoba drugoj ostavi puno prostora da bi obje osobe zauzvrat dobile ono što je najbolje za ovu kombinaciju. Ovaj aspekt govori protiv bilo kakvog dugotrajnijeg razumijevanja. U poèetku, oni jako cijene jedno drugo i imaju zadovoljstvo biti zajedno, ali ubrzo, ovaj život æe postati nepodnošljiv, sa prepirkama, konfliktima, a plakanje æe zamijeniti ljubav.

Opozicija Merkur / Uran - orb: 06' 36'
MERKUR opozicija URAN. Negativan aspekt: Intelektualno stimulativan aspekt na mnoge uzbudljive i možda neuobièajene naèine. U ovoj vezi moguæe je obostrano zanimanje za znanost, okultne teme, grupne aktivnosti ili društvene reforme. Vjerojatno æe osobe iznenaðivati jedna drugu u stajalištima. Nema intelektualnog razumjevanja. Osobe ne razumiju jedna drugu. Ako inzistiraju na zajednièkom životu, biti æe prepirki, a nepodržavanje æe stvarati napetosti. Može im biti teško da se opuste u prisustvu partnera, buduæi da ova opozicija ima tendenciju da naglasi svaku sklonost prema nervozi.

Opozicija Venera / Uran - orb: 05' 47'
VENERA opozicija URAN. Negativan aspekt: U pravilu, ova usporedna kombinacija je nagovještaj za snažnu i iznenadnu romantiènu i seksualnu slijepu zaljubljenost. Upoznavanje i sastanci mogu biti samo prolazni. Veza se najèešæe ne ostvaruje, a ako se to i dogodi veza nije stabilna ili trajna osim ako za to ne postoje naznake koje potvrðuju stabilnost. Ova kombinacija može nagovještavati homoseksualne veze ili èudne nenormalne privlaènosti.

Trigon Mars / Uran - orb: 01' 26'
MARS trigon URAN. Pozitivan aspekt. Ova usporedna kombinacija oznaèava obostranu ljubav za avanturom i uzbuðenjem. Ovo je stimulirajuæe združivanje, naroèito za napredno razmišljanje i kroèenje dalje od dosadne svakodnevnice. Obje osobe vjerojatno uživaju u pustolovinama i avanturama i mogu zajedno uèiniti ono o èemu pojedinaèno mogu samo sanjati. Osobe èine uzbudljivo društvo za putovanja i neæe se dosaðivati jedno s drugim. Dinamiène veze u kojima je prisutna magnetièna seksualna privlaènost èesto imaju ovaj usporedni aspekt. Mars osoba može pružati Uran osobi potreban poticaj da provodi u djelo nadahnute ideje, dok Uran osoba može pokazati Mars osobi kako da usmjeri entuzijazam na kreativne i inovativne naèine. Povoljan aspekt za zajednicu, spaja originalnost sa inicijativom

Autor: milenaaaa :
SUNCE kvadrat URAN. Negativan aspekt: Ova kombinacija može dovesti do ekstremno snažnih privlaèenja ali vrlo kratkog i nestabilnog trajanja. Ovdje je vjerojatno buntovnièko držanje u vezi. Suradnju bilo koje vrste u vezi je teško za održavati. Ovaj aspekt ne govori o dugotrajnom razumijevanju. U poèetku, oni æe poštovati jedno drugog, sa zadovoljstvom æe biti zajedno, ali vrlo skoro život æe im postati nepodnošljiv, zaèinjen prepirkama, konfliktima, a plaè æe zamjenjivati ljubav.

MJESEC opozicija SATURN. Negativan aspekt: Ovo je teška usporedna kombinacija za sve vrste veza. Aspekt djeluje kao mokra krpa. Èesto su veze temeljene na financijskim razlozima ili razlozima sigurnosti a ne na bilo kojem stupnju afiniteta, iako se bez sumnje ne može iskljuèiti da æe to nastati kasnije. Može biti znaèajnih razlika u godinama starosti, zrelosti, ili duhovnom razvoju partnera. Veza može uèiniti jednu ili drugu osobu pesimistiènom ili bojažljivom. Ovaj planetarni aspekt nije zdenac želja za zajednièki život. Moguæa su nezadovoljstva i razoèaranje.

MERKUR trigon VENERA. Pozitivan aspekt: Ova usporedna kombinacija nagovještava kompatibilne ideje u podruèju društvenih aktivnosti i kulture. Prisutno je obostrano razumjevanje i nježnost u komunikaciji. Osobe imaju zajednièke prijatelje. U romantiènim i braènim vezama, sposobni su izražavati osjeæaje i reagirati emotivno. Oni æe voljeti meðusobno razgovarati i iskazivati osjeæaje. Rješavat æe najveæi dio poteškoæa koje se mogu pojavljivati. Dobro intelektualno razumjevanje. Izvrsni partneri za putovanja. Ukusi su vrlo slièni. Veza æe biti nježna i ugodna.

e blago meni s njim  :D
> Odgovori
^ Povratak na viši nivo
>> Sledeća strana
<< Prethodna strana